Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 21 april 2015

Gepubliceerd: 21 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A01804
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ecdca13b-e662-49ee-ae20-59589fcbf5b7&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2021%20april%202015%20-%20Verzoek%20lid%20Keijzer%20inzake%20opvragen%20brief%20SVB%20en%20eerder%20gevraagde%20stukken.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek lid Keijzer inzake opvragen brief SVB en eerder gevraagde stukken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 21 april 2015. Verzoek lid Keijzer inzake opvragen brief SVB en eerder gevraagde stukken - 2015Z07278

Besluit: Verzoek van het lid Keijzer deels gehonoreerd
Noot: De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: SP, PVV, D66 en CU.De fracties van de VVD en de PvdA verlenen alleen steun aan het voorstel de staatssecretaris te verzoeken de Kamer per ommegaande een afschrift te doen toekomen van de aan hem gerichte brief van de SVB waarin wordt geadviseerd het ministerie van SZW te betrekken bij het pgb-project, waarover in het AD van 21 april 2015 gewag wordt gemaakt.