Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 20 april 2015

Gepubliceerd: 20 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A01792
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02d92bc6-8d10-480d-8ff1-ff79e733e610&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20IM%20-%2020%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van de leden Van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Van Tongeren (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) tot uitstel van het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 22 april 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 19 april 2015. Verzoek van de leden Van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Van Tongeren (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) tot uitstel van het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 22 april 2015 - 2015Z07194

Besluit: Het algemeen overleg Grondstoffen en afval wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum in juni. Het overleg wordt tevens verlengd van twee naar vier uur.