Besluitenlijst e-mailprocedure EZ uitstel van het AO Legaal en gezond fokbeleid - 20 april 2015

Gepubliceerd: 20 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A01773
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d50c286f-1de4-46a3-a9cb-3a5d7a710fcc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZ%20uitstel%20van%20het%20AO%20Legaal%20en%20gezond%20fokbeleid%20-%2020%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Graus (PVV) om het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid dat gepland staat op woensdag 22 april van 18:00 tot 20:00 uur uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 17 april 2015. Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Graus (PVV) om het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid dat gepland staat op woensdag 22 april van 18:00 tot 20:00 uur uit te stellen - 2015Z07123

Besluit: Het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid wordt uitgesteld en zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de nog te ontvangen stukken worden ingepland.
Noot: Met het onderstaande voorstel om het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid uit te stellen en na ommekomst van de nog te ontvangen stukken zo spoedig mogelijk opnieuw in te plannen, hebben de volgende fracties ingestemd: -VVD-PvdA-CDA-PVV Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.