Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 12 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A01772
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eab481fe-220d-459e-91f3-05d58afae9d2&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20RTG%20GGZ%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: