Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 15 april 2015

Gepubliceerd: 16 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A01715
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1061a3f1-18ea-4ec2-b91a-51b1d3975500&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20vkc%20VWS%2015%20april%202015%3A%20Kabinetsreactie%20vragen%20op%20berichtgeving%20EenVandaag%20%27stents%20en%20hartkatheters%20mogelijk%20niet%20steriel%27%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om een reactie van het Kabinet te vragen op berichtgeving van Eenvandaag 'stents en hartkatheters mogelijk niet steriel'.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 15 april 2015. Verzoek om een reactie van het Kabinet te vragen op berichtgeving van Eenvandaag 'stents en hartkatheters mogelijk niet steriel'. - 2015Z06940

Besluit: Het verzoek van mw. Bouwmeester (PvdA) is aangenomen.
Noot: De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, SP en D66