Gepubliceerd: 16 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische ZakenBesluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 16 april 2015
Activiteitnummer: 2015A01713
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=26d95a2f-f441-47f8-a470-45cf12132adc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20commissie%20EZ%20inzake%20uitstellen%20AO%20Mestbeleid%20-%2016%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel om het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 tot nader order uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 15 april 2015. Voorstel om het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 tot nader order uit te stellen - 2015Z06949

Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 zal tot nader order worden uitgesteld. Tijdens de procedurevergadering EZ van 28 april a.s. zal nadere besluitvorming plaatsvinden over de datum van het algemeen overleg Mestbeleid en of dat eventueel qua datum kan worden omgewisseld met het algemeen overleg Biotechnologie en Kwekersrecht.
Noot: in de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren