Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 14 april 2015

Gepubliceerd: 14 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A01684
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=380b18ca-e6ce-4bc8-a78e-81986febde5b&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2014%20april%202015%20-%20Verzoek%20om%20reactie%20op%20artikel%20NOS.nl%20d.d.%2013%20april%202015%20Ouderen%20krijgen%20thuis%20te%20weinig%20zorg%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om reactie op artikel NOS.nl d.d. 13 apriul 2015 Ouderen krijgen thuis te weinig zorg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 april 2015. Verzoek om reactie op artikel NOS.nl d.d. 13 apriul 2015 Ouderen krijgen thuis te weinig zorg - 2015Z06767

Besluit: Verzoek van het lid Leijten gehonoreerd
Noot: De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie en 50Plus/Krol