Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 10 april 2015

Gepubliceerd: 10 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A01681
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9ad665f2-871c-41f0-9def-ea332b5f5ccc&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Omzetting%20algemeen%20overleg%20OJCS-raad%20in%20schriftelijk%20overleg%20en%20planning%20apart%20algemeen%20overleg%20over%20brieven%20radicalisering%20en%20burgerschapskunde%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Duisenberg om AO OJCS-raad om te zetten in een schriftelijk overleg en apart AO over brieven inzake radicalisering en burgerschap in onderwijs

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 14 april 2015. Verzoek van het lid Duisenberg om het algemeen overleg OJCS-raad om te zetten in een schriftelijk overleg. Over de brief inzake radicalisering en burgerschap in onderwijs en de nog te ontvangen brief over burgerschap van staatssecretaris Dekker een apart algemeen overleg te plannen in mei/juni (met Bussemaker, Asscher en Dekker). - 2015Z06722

Besluit: De Commissie OCW stemt in met bovengenoemd voorstel. De volgende fracties hebben hun instemming met het voorstel kenbaar gemaakt: VVD, PvdA, PVV, D66, CU, SGP.