Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 13 april 2015

Gepubliceerd: 13 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A01654
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a9ce5759-265a-49d8-8876-f522ecb8e62f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20cie.%20VWS%20-%2013%20april%202015%3A%20Verzoek%20om%20brief%20PGB%20Mantelzorguurtarief.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om brief inzake PGB Mantelzorguurtarief

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 10 april 2015. Verzoek om brief inzake PGB Mantelzorguurtarief - 2015Z06575

Besluit: Verzoek van het lid Dik-Faber is aangenomen
Noot: •In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het verzoek ingestemd: PvdA, SP, CDA, D66, PVV,VVD, SGP en 50-PLUS. De overige fracties hebben niet gereageerd.