Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 10 april

Gepubliceerd: 10 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A01644
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=54ab7854-bbea-4f50-b692-16ef689d8589&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20VWS%2010%20april%202015%20-%20Verzoek%20om%20reactie%20op%20brief%20van%20de%20VNG%20d.d.%2010%20april%202015%20inzake%20bezwaar%20tegen%20korting%20op%20Jeugd%20en%20Wmo.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Bezwaar VNG tegen korting op Jeugd en Wmo

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 10 april 2015. Bezwaar VNG tegen korting op Jeugd en Wmo - 2015Z06563

Besluit: Zie hierboven

Verzoek om reactie op brief van VNG d.d. 10 april 2015 inzake Nza cijfers over 2014 - VWS tegen korting op Jeugd en WMO

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 10 april 2015. Verzoek om reactie op brief van VNG d.d. 10 april 2015 inzake Nza cijfers over 2014 - VWS tegen korting op Jeugd en WMO - 2015Z06560

Besluit: Verzoek van het lid Leijten is gehonoreerd.