Besluitenlijst van de e-mailprocedure van maandag 13 april 2015

Gepubliceerd: 13 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A01637
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=216729a3-0710-4990-898f-bb6d4891241f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2013%20april%202015%3A%20Verzoek%20tot%20omzetten%20AO%20Raad%20WSB%20op%2015%20april%202015%20in%20schriftelijk%20overleg.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek tot omzetten AO Raad WSB op 15 april in Schriftelijk Overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.W.M. Kerstens (PvdA) - 10 april 2015. Verzoek tot omzetten AO Raad WSB op 15 april in Schriftelijk Overleg - 2015Z06544

Besluit: Verzoek van het lid Kerstens (PvdA) is aangenomen.
Noot: •De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, SP, D66 en SGP.•Het geplande algemeen overleg van 15 april 2015 wordt omgezet in een schriftelijk overleg. De inbrengtermijn voor dit schriftelijk overleg is 15 april 2015 te 12.00 uur