Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 14 april 2015

Gepubliceerd: 15 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A01635
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ead515e5-cd85-4b88-b2e6-ac99e0875ae0&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20I%26M%20-%2014%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel om in het Nader Verslag Omgevingswet te vragen om een reactie op het rapport v/h onderzoek Omgegevingswet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, I.B. Sneep - 10 april 2015. Voorstel om in het Nader Verslag Omgevingswet te vragen om een reactie op het rapport v/h onderzoek Omgegevingswet - 2015Z06517

Besluit: De commissie heeft besloten om in het Nader Verslag Omgevingswet te vragen om een reactie van de regering op het rapport van het Onderzoek Omgegevingswet