Verzoek om reactie op uitspraak van Diederik Samsom dat verzekeraars moeten stoppen met het stellen van onmogelijke eisen aan verpleegkundigen in de thuiszorg vóór AO Wijkverpleging d.d. 15 april 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 9 april 2015. Verzoek om reactie op uitspraak van Diederik Samsom dat verzekeraars moeten stoppen met het stellen van onmogelijke eisen aan verpleegkundigen in de thuiszorg vóór AO Wijkverpleging d.d. 15 april 2015 - 2015Z06430

Besluit: Verzoek van het lid Wolbert is afgewezen
Noot: Er zijn geen instemmende reacties ontvangen op het verzoek van de PvdA-fractie.