Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 2 april 2015

Gepubliceerd: 2 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A01487
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f5732b74-78f4-4ade-8937-4d0ef3782a59&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZ%202%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:

Inhoud


Warmtevisie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 april 2015. Warmtevisie - 2015Z05877

Besluit: De Warmtevisie wordt toegevoegd aan het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april 2015 van 10.00 tot 14.00 uur.
Noot: •De fractie van de VVD, PvdA en PVV wensen de Warmtevisie toe te voegen aan het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april a.s..;•De fractie van het CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen de visie op een later moment geagendeerd zien;•De fracties van SP, D66, de ChristenUnie en GroenLinks hebben tevens aangegeven de brief in een apart overleg te willen behandelen;•Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.