Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 juni 2015

Gepubliceerd: 17 juni 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A010304
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=771a1985-5f10-40ba-a063-031cc5005cc4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%2016%20juni%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32847, 31490, 33464, 29453

Inhoud


Toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg duurzaam bankieren op 10 december 2014 en op 8 juni 2015 over hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 15 juni 2015. Hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning - 32847-176

Besluit: Desgewenst betrekken bij t.z.t. te plannen algemeen overleg koopsector/woningmarkt.

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)"

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)" - 34200-XVIII-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.2

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014 (XVIII) (Kamerstuk 34200-XVIII, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014 - 34200-XVIII-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Wonen en Rijksdienst (Kamerstuk 34200-XVIII, nrs. 3 en 4)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34200-XVIII-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.

BOR-notitie Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, S. Vink - 15 juni 2015. BOR-notitie Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT) - 2015Z11260

Besluit: Minister verzoeken om beantwoording van enkele vragen op een aantal aspecten (zoals genoemd in de notitie) van het concept aanstellingsbesluit en daarbij behorende toelichting.Algemeen

Aanbieding van het Algemene Rekenkamer rapport 'Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf'; Doelmatig en doeltreffend beheer van rijksvastgoed

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 juni 2015. Aanbieding van het Algemene Rekenkamer rapport 'Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf'; Doelmatig en doeltreffend beheer van rijksvastgoed - 31490-176

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksvastgoed na het zomerreces (na ontvangst actualisatie van masterplannen, uitwerking van kostprijsmodel, mogelijkheden voor benchmarking, ontwikkelingen en sturingsmogelijkheden apparaatsuitgaven).

Opheffingsbesluit agentschap Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 juni 2015. Opheffingsbesluit agentschap Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) en opgaan in de baten-lastendienst Shared Service Centrum ICT Den Haag (SSC-ICT) - 33464-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport “Regionale effecten passendheidstoets”

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 juni 2015. Aanbieding rapport “Regionale effecten passendheidstoets” - 29453-394

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Rijksdienst