Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 24 februari 2015

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A00724
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=80f0ba86-5222-4761-a994-bee6d1d1a000&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20spoed-AO%20Bekostiging%20vluchtelingenkinderen%20in%20het%20po%20en%20vo%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: