Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 10 februari 2015

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A00543
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ce39c3cc-d640-4ff1-9e91-12043a01c454&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20petitieaanbieding%20%27Naar%20een%20andere%20universiteit%27%20op%2011-2-2-15%20voorafgaand%20aan%20AO%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: