Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 10 februari 2015

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A00513
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cb20316a-0cd4-404a-8ea5-dee5d9a7fd10&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Vaststelling%20genodigdenlijst%20Rondetafel%20Onderwijs%20in%20Duits%20of%20andere%20tweede%20taal%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: