Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 29 januari 2015

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A00392
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a9c44431-08f9-4e36-8ffc-2e956d815aa4&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Planning%20Rondetafel%20LHBT-emancipatie%20en%20educatie%20seksuele%20diversiteit%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: