Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 27 januari 2015

Gepubliceerd: 30 januari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0025024
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4bb02ebe-393a-402b-b7da-b4c4c77a3a78&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2027%20januari%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28286, 27858, 21501, 31532, 27858, 21501, 21501, 21501, 28625, 33450, 29675, 29664, 29675, 33037, 33037, 33669, 32670, 30825, 30991, 33348, 33348, 33348, 27428, 27428, 26991, 32615, 30826, 29683, 28807, 29683, 28807, 28286, 28973, 33037, 33037, 31532, 33529, 31239, 34024, 22112, 22112, 26643, 24095, 29304, 32637, 34121, 21501, 29826, 32637, 32637, 32637, 21501, 33910, 33529, 33529, 34058, 34058, 31239, 21501, 30991, 25422, 31239, 31239, 31239, 29684

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen op de petitie van de Werkgroep "Stop het Zwanendriften" aangeboden op 27 januari 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 28 januari 2015. Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen op de petitie van de Werkgroep "Stop het Zwanendriften" aangeboden op 27 januari 2015 - 2015Z01437

Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris om een reactie te vragen wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Geurts om te inventariseren of er voldoende draagvlak is voor het brengen van een een eventueel werkbezoek aan de BioFach van woensdag 11 en donderdag 12 februari 2015 te Neurenberg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 28 januari 2015. Verzoek van het lid Geurts om te inventariseren of er voldoende draagvlak is voor het brengen van een een eventueel werkbezoek aan de BioFach van woensdag 11 en donderdag 12 februari 2015 te Neurenberg. - 2015Z01434

Besluit: Middels een e-mailprocedure zal worden geïnventariseerd welke leden belangstelling hebben om aan de Biofach deel te nemen. Finale besluitvorming over het al dan niet afleggen van het werkbezoek zal plaatsvinden tijdens de procedurevergadering van 3 februari 2015.

Verzoek van het lid Geurts de besloten technische briefing Pacht op 26 februari 2015 op te delen in twee delen namelijk, van 15.00 tot 16.00 uur prof. mr. Bruil (Bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht) en van 16.00 tot 17.00 uur ambtenaren van het ministerie voor Economische Zaken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 28 januari 2015. Verzoek de besloten technische briefing Pacht op 26 februari 2015 op te delen in twee delen namelijk, van 15.00 tot 16.00 uur prof. mr. Bruil (Bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht) - 2015Z0143016.00 tot 17.00 uur ambtenaren van het ministerie voor Economische Zaken.

Besluit: Het voorstel wordt gehonoreerd. De besloten technische briefing Pacht zal worden opgesplitst in twee delen (van 15.00 tot 16.00 uur prof. mr. Bruil en van 16.00 tot 17.00 uur ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken).23

Reactie over de stand van zaken rondom het paardenpaspoort

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 januari 2015. Reactie over de stand van zaken rondom het paardenpaspoort - 28286-779

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Paardenhouderij op 28 januari 2015, van 16.00 tot 18.00 uur.Rondvraag Landbouw en Natuur

Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan bij de Regeling van Werkzaamheden van 20 januari 2015, om informatie over de muizenoverlast in de provincie Friesland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 januari 2015. Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 januari 2015, om informatie over de muizenoverlast in de provincie Friesland - 27858-294

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 januari 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 26 januari 2015 en aanvullende vragen voorgelegd aan de staatsssecretaris van Economische zaken in aanvulling op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan bij de Regeling van Werkzaamheden van 20 januari 2015 om informatie over de muizenoverlast in de provincie Friesland.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 januari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2015. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 januari 2015 - 21501-32-821

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en visserijraad op 21 januari 2015.

Trendbreuk in het aantal aanbiedingen van "kiloknallers"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2015. Trendbreuk in het aantal aanbiedingen van "kiloknallers" - 31532-144

Besluit: Reeds betrokken bij de Voortzetting debat over de intensieve veehouderij in Nederland (antwoord 1e termijn + re en dupliek)

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen over het stunten met vlees en de verduurzaming van de vleesproductie voorafgaand aan de voortzetting van het debat over de intensieve veehouderij

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 8 januari 2015. Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen over het stunten met vlees en de verduurzaming van de vleesproductie voorafgaand aan de voortzetting van het debat over de intensieve veehouderij - 2015Z00114

Besluit: In een e-mailprocedure op 9 januari 2015 is besloten de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken de commissie een brief te vragen inzake haar uitspraken over goedkoop vlees en de verduurzaming van de vleesproduktie, voor 13 januari 2015 om 12.00 uur22

Toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg gewasbescherming over de overlast van ratten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 december 2014. Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg gewasbescherming, over de overlast van ratten - 27858-293

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen op 18 december 2014.

Appreciatie rapport Europees Parlement over mogelijke effecten van het Transatlantic Trade and Investment Partnership op de Europese landbouw

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 januari 2015. Appreciatie rapport Europees Parlement over mogelijke effecten van het Transatlantic Trade and Investment Partnership op de Europese landbouw - 21501-32-820

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 januari 2015, van 11.00 tot 13.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 26 januari 2015.

Verlenging buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten in verband met importverbod Russische federatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 december 2014. Verlenging buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten in verband met importverbod Russische federatie - 21501-32-819

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 januari 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 26 januari 2015.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 15-16 december 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2014. Verslag Landbouw- en Visserijraad 15-16 december 2014 - 21501-32-818

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 januari 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en visserijraad op 26 januari 2015.

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor de Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 december 2014. Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor de Garantstelling Landbouwondernemingen Werkkapitaal - 34000-XIII-143

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 januari 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en visserijraad op 26 januari 2015.

Destructiemarkt en kadavertarieven 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 december 2014. Destructiemarkt en kadavertarieven 2015 - 34000-XIII-141

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 januari 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en visserijraad op 26 januari 2015.

Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 december 2014. Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer - 28625-220

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 21 januari 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en visserijraad op 26 januari 2015.

Reactie op de motie van het lid Bisschop betreffende consequenties uitvoering KRM voor de visserij

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2014. Reactie op de motie van het lid Bisschop betreffende consequenties uitvoering KRM voor de visserij - 33450-28

Besluit: In een e-mailprocedure is besloten deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 21 januari 2015 van 11.00 uur tot 13.30 uur.

Beleid mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) 2015-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 januari 2015. Beleid mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) 2015-2018 - 29675-178

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.20

Regeling beroepsvistuigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 januari 2015. Regeling beroepsvistuigen - 29664-123

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.

Voorstel van het lid Dikkers voor invulling van het rapporteurschap Visserijprotocollen

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 15 januari 2015. Memo met voorstel van het lid Dikkers voor invulling rapporteurschap Visserijprotocollen - 2015Z00514

Besluit: Het voorstel wordt gehonoreerd. Het lid Dikkers zal als rapporteur Visserijprotocollen een eendaags werkbezoek afleggen naar Brussel om te spreken met dossierhouders van de verschillende instellingen over de inzet, omvang en voortgang van de visserijakkoorden met derde landen.

Verslag van een schriftelijk overleg over aanpassing van de lijst van wateren die permanent gesloten zijn voor de aal- en wolhandkrabvisserij (Kamerstuk 29 675, nr. 175).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over aanpassing van de lijst van wateren die permanent gesloten zijn voor de aal- en wolhandkrabvisserij - 29675-177

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Proces programmatische aanpak stikstof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 januari 2015. Proces programmatische aanpak stikstof - 33037-141

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015 van 16.00 tot 19.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (Kamerstuk 33 037, nr. 132)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren - 33037-140

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015 van 16.00 tot 19.00 uur.

Voorlegging ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 januari 2015. Voorlegging ontwerp van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en het ontwerp van de Regeling programmatische aanpak stikstof - 33669-95

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015 van 16.00 tot 19.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33669-95

Overeenstemming over de uitwerking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2014. Overeenstemming over de uitwerking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-93

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015 van 16.00 tot 19.00 uur.

Aanbieding van de zevende en tevens Eindrapportage van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 december 2014. Aanbieding van de zevende en tevens Eindrapportage van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) - 30825-213

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Ecologische Hoofdstructuur.

Uitstel beantwoording vraag over de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 18 Natuur en regio

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 januari 2015. Uitstel beantwoording vraag over de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 18 Natuur en regio - 30991-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetsvoorstel natuurbescherming, onderzoek gevolgen regeldruk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 januari 2015. Stand van zaken van het onderzoek naar de gevolgen voor regeldruk van het wetsvoorstel - 33348-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wet natuurbescherming.18
Gerelateerde kamerstukken: 33348-12

Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wetnatuurbescherming) (Kamerstuk 33 348)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 december 2014. Tweede nota van wijziging - 33348-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33348-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 december 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33348-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33348-9

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 augustus 2012. Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) - 33348

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen, nadat het onderzoek naar de regeldruk en de kabinetsreactie hierop zijn ontvangen (Zie agendapunt 82). De commissie streeft ernaar het wetsvoorstel voor het zomerreces te behandelen.

Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven inzake een labelingsplicht voor cisgenese

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven inzake een labelingsplicht voor cisgenese - 27428-298

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht.Natuur

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken in de EU van het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid van genetisch gemodificeerde gewassen (Kamerstuk 27428, nrs. 296 en 297)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken in de EU van het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid van genetisch gemodificeerde gewassen - 27428-299

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht.

Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg Salmonella in zalm van 2 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2014. Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg Salmonella in zalm van 2 oktober 2014 - 26991-450

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de NVWA op 5 maart 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur.17

Voortzetten zelfcontrole voor ondernemers na opheffen PBO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 januari 2015. Voortzetten zelfcontrole voor ondernemers na opheffen PBO - 32615-20

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 5 maart 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Reactie op het verzoek de amvb’s van de Wet verbod pelsdierhouderij aan de Kamer te sturen en te melden wanneer het hoger beroep in dezen dient

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 januari 2015. Reactie op het verzoek van de commissie om de amvb’s van de Wet verbod pelsdierhouderij naar de Kamer te sturen en te melden wanneer het hoger beroep in dezen dient - 30826-37

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-37

Verloop verhoogde zeehondensterfte in de Nederlandse kustwateren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 januari 2015. Verloop verhoogde zeehondensterfte in de Nederlandse kustwateren - 29683-196

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Opheffing maatregelen naar aanleiding van uitbraak vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 januari 2015. Opheffing maatregelen naar aanleiding van uitbraak vogelgriep - 28807-183

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Vogelgriep, na ontvangst van het evaluatierapport over de vogelgriep.

Stand van zaken in het kader van de bestrijding van de vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2014. Stand van zaken in het kader van de bestrijding van de vogelgriep - 2014Z23843

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Vogelgriep, na ontvangst van het evaluatierapport over de vogelgriep.

Beantwoording aanvullende vragen n.a.v AO Dierziekten en antibioticagebruik

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Beantwoording van aanvullende vragen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Dierziekten en antibioticagebruik van 10 december 2014 - 29683-195

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Stand van zaken vogelgriep (16 december 2014)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 december 2014. Stand van zaken vogelgriep (16 december 2014) - 28807-182

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Vogelgriep, na ontvangst van het evaluatierapport over de vogelgriep.
Besluit: Er zal bij worden nagevraagd wanneer deze evaluatie aan de Kamer zal worden aangeboden.

Voortgang van de gesprekken met de textiel- en kledingsector over angorawol en wasbeerhondenbont

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 december 2014. Voortgang van de gesprekken met de textiel- en kledingsector over angorawol en wasbeerhondenbont - 28286-777

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.

Aanbieding vijfde voortgangsrapportage van het samenwerkingsverband van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 december 2014. Vijfde voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij - 28973-143

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel intensieve veehouderij.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Nahang wijziging Besluit gebruik meststoffen (Kamerstuk 33 037, nr. 137)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de Nahang wijziging Besluit gebruik meststoffen - 33037-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33037-13

Reactie op verzoek commissie over bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 januari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid - 33037-142

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Aanbieding van het rapport “Prijsvorming van Voedsel: ontwikkelingen van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 december 2014. Aanbieding van het rapport “Prijsvorming van Voedsel: ontwikkelingen van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten” - 31532-143

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Er zal worden nagevraagd wanneer de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' aan de Kamer zal worden aangeboden.
Noot: Tijdens het plenaire debat op 3 december 2014 over de eventuele gevolgen van het IPCC-rapport voor het Nederlandse beleid heeft de minister-president meegedeeld: "Wij komen voor de zomer van 2015 met een reactie op het WRR-rapport over voedsel".15

Uitstel reactie op de klacht van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit over de wijze waarop de positieflijst tot stand zou zijn gekomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 december 2014. Uitstel reactie op de klacht van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit over de wijze waarop de positieflijst tot stand zou zijn gekomen - 2014Z23562

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Er zal worden gerappelleerd bij het ministerie van Economische Zaken op de nog te ontvangen brief over de stand van zaken van de positieflijst.
Noot: De gevraagde brief is inmiddels ontvangen.

Verzoek LTO Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. muizenschade

Zaak: Brief derden - LTO Nederland te Den Haag - 20 januari 2015. Verzoek LTO Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. muizenschade - 2015Z00815

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 3 februari 2015, van 13.30 tot 13.45 uur.Landbouw/Dierhouderij

Aanbieding speciaal verslag nr. 22/2014 “Achieving economy: keeping the costs of EU-financed rural development project grants under control” van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxemburg - 17 december 2014. Aanbieding speciaal verslag nr. 22/2014 “Achieving economy: keeping the costs of EU-financed rural development project grants under control” van Europese Rekenkamer - 2014Z23495

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd of er voldoende leden zijn die de toelichting via een videoconferentie willen bijwonen. Wanneer minimaal vier leden zich aanmelden, zal het worden ingepland.

Aanbieding speciaal verslag "Worden uit het EFRO op doeltreffende wijze projecten gefinancierd die rechtstreeks de biodiversiteit bevorderen in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020?" van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxembourg - 6 januari 2015. Aanbieding speciaal verslag "Worden uit het EFRO op doeltreffende wijze projecten gefinancierd die rechtstreeks de biodiversiteit bevorderen in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020?" van Europese Rekenkamer - 2015Z00054

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd of er voldoende leden zijn die de toelichting via een videoconferentie willen bijwonen. Wanneer minimaal vier leden zich aanmelden, zal het worden ingepland.

Uitnodiging van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken voor een informele bijeenkomst.

Zaak: Overig - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2014. Uitnodiging van minister en staatssecretaris van Economische Zaken om kennis te maken met Economische Zaken als departement op 3 februari 2014, van 16.30 uur tot 18.00 uur - 2014Z23239

Besluit: Er zal schriftelijk worden geinventariseerd welke leden aanwezig kunnen zijn op de nieuwe datum van 7 april 2015 van 17.00 tot 18.30 uur.

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten onder het Letse EU-voorzitterschap

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 22 januari 2015. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten onder het Letse EU-voorzitterschap - 2015Z00971

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, M.I. Hamer (PvdA) - 3 juli 2014. Brief aan de Stuurgroep parlementaire dimensie EU-voorzitterschap 2016: Voorstel interparlementaire conferentie, thema Energie, van de commissies EZ, I&M en IMRO tijdens Nederlands EU-voorzitterschap 2016 - 2014Z12784

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen in afwachting van nadere informatie vanuit de centrale projectorganisatie inzake de parlementaire dimensie van het voorzitterschap.

Begrotingsmutaties ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2014 Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2014. Begrotingsmutaties ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2014 Economische Zaken - 34000-XIII-144

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.12

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies inzake behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de eerste helft van 2015

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 16 december 2014. Brief aan commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in eerste helft 2015 - 2014Z23306

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Leegte om een rondetafelgesprek te houden over de rol van de netbeheerders.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 26 januari 2015. Verzoek van het lid Leegte om een rondetafelgesprek te houden over de rol van de netbeheerders. - 2015Z01212

Besluit: Het verzoek tot houden van een rondetafelgesprek over de rol van de netbeheerders wordt gehonoreerd. De fracties zullen via een emailprocedure worden verzocht om suggesties voor genodigden aan te leveren.Overige rondvraagpunten Economie en InnovatieGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van de leden Leenders en Veldman om ten aanzien van de tracékeuze voor de 380kV leiding in west Brabant ook alternatieve tracé’s mee te nemen in de besluitvorming.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J.M. Leenders (PvdA) - 26 januari 2015. Verzoek van de leden Leenders en Veldman om ten aanzien van de tracékeuze voor de 380kV leiding in west Brabant ook alternatieve tracé’s mee te nemen in de besluitvorming. - 2015Z01210

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van Economische Zaken te verzoeken om ten aanzien van de tracékeuze voor de 380kV leiding in west Brabant ook alternatieve tracé’s, zoals verwoord in de brief van Hoogspanning Haagse Beemden mee te nemen in de besluitvorming en eveneens andere serieuze alternatieven nader te onderzoeken.
Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen voordat deze alternatieven volwaardig zijn meegewogen in de besluitvorming en de Kamer expliciet te betrekken bij de besluitvorming over dit tracé.

Verzoek van het lid Smaling (ondersteund door PvdA, D66 en GroenLinks) om de VNG toe te voegen aan de genodigdenlijst voor het rondetafelgesprek over de Warmtewet op woensdag 4 februari 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 21 januari 2015. Verzoek van het lid Smaling (ondersteund door PvdA, D66 en GroenLinks) om de VNG toe te voegen aan de genodigdenlijst voor het rondetafelgesprek over de Warmtewet op woensdag 4 februari 2015. - 2015Z00850

Besluit: Het verzoek om de VNG toe te voegen als genodigde aan het rondetafelgesprek over de Warmtewet op 4 februari a.s. wordt gehonoreerd.
Besluit: Er wordt tevens een vertegenwoordiger van Stichting Warmtenetwerk toegevoegd. Op basis van deze toevoegingen zal het rondetafelgesprek met een half uur worden verlengd.11

Verzoek van het lid van Tongeren om een rondetafelgesprek te houden over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 januari 2015. Verzoek van het lid van Tongeren om een rondetafelgesprek te houden over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning - 2015Z00562

Besluit: Het verzoek tot houden van een rondetafelgesprek over de gevolgen van de afvalwaterinjecties bij olie- en gaswinning wordt gehonoreerd. De fracties zullen via een emailprocedure worden verzocht om suggesties voor genodigden aan te leveren.

Verzoek van het lid Mulder om de antwoorden op de schriftelijke vragen van het CDA over het transport van via coax- en glasvezel (2014D46214) door Caiway toe te voegen aan het AO Telecommunicatie van 12 maart 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 14 januari 2015. Verzoek van het lid Mulder om de antwoorden op de schriftelijke vragen van het CDA over het transport van via coax- en glasvezel (2014D46214) door Caiway toe te voegen aan het AO Telecommunicatie van 12 maart 2015 - 2015Z00411

Besluit: Het verzoek om de antwoorden op de schriftelijke vragen over het transport van via coax- en glasvezel door Caiway (Kamerstuk 2014D46214) toe te voegen aan het algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 12 maart 2015 wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Mulder om het algemeen overleg mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten in april 2015 in te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 14 januari 2015. Verzoek van het lid Mulder om het algemeen overleg mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten in april 2015 in te plannen. - 2015Z00410

Besluit: Het verzoek om het algemeen overleg mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandgemeenten in april 2015, na ontvangst van het betreffende onderzoek, in te plannen wordt gehonoreerd.

Toestemming voor het uitnodigen van medwerkers van het KNMI inzake de technische briefing op 21 januari 2015 in het kader van de behandeling van het gaswinningsplan Groningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 januari 2015. Toestemming voor het uitnodigen van medwerkers van het KNMI inzake de technische briefing op 21 januari 2015 in het kader van de behandeling van het gaswinningsplan Groningen - 2015Z00877

Besluit: Reeds betrokken bij de technische briefing over de gaswinning in Groningen op 21 januari 2015.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 15 januari 2015. EU-prioritering commissie Econmische Zaken op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie - 2015Z00499

Besluit: Reeds geagendeerd voor een e-mailprocedure waarin fracties worden verzocht om de EU-prioriteiten uiterlijk 29 januari 2015 kenbaar te maken.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief van de minister EZ over het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid bij gaswinning in Groningen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 12 januari 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief van de minister EZ over het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid bij gaswinning in Groningen - 2015Z00256

Besluit: In een emailprocedure is op 12 januari 2015 besloten de minister van Economische Zaken te verzoeken om een brief waarin hij in gaat op de conclusies van het conceptrapport en om het formele eindrapport inclusief kabinetsreactie uiterlijk vrijdag 6 februari 2015 naar de Kamer te sturen zodat het betrokken kan worden bij het plenaire debat gaswinning Groningen.

Wetgevingsrapport Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) (34 089)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 9 januari 2015. Wetgevingsrapport Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) (34 089) - 2015Z00150

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) (34 089) op 14 januari 201

Conceptprogramma technische briefing, hoorzitting rtg Gaswinning Groningen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 8 januari 2015. Conceptprogramma technische briefing, hoorzitting rtg Gaswinning Groningen - 2015Z00133

Besluit: In een emailprocedure zijn op 12 januari 2015 de programma’s vastgesteld en alle personen en organisaties zullen conform de programma’s worden uitgenodigd.9

Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2014. Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen - 33529-91

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen op 9 januari 2015.

Duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 december 2014. Duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen - 31239-183

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing op 13 januari 2015.

Schriftelijke reactie op de voorgestelde aanpassing van het amendement van het lid Mei Li Vos (Kamerstuk 33 024, nr. 14)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2015. Reactie op de voorgestelde aanpassing van het amendement van het lid Mei Li Vos (Kamerstuk 34 024, nr. 14) - 34024-23

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) (TK 34024)Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie
Gerelateerde kamerstukken: 34024-23

Aanbieding kwartaaloverzicht van de reacties op consultaties van de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 januari 2015. Aanbieding kwartaaloverzicht van de reacties op consultaties van de Europese Commissie - 22112-1938

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fiche: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 januari 2015. Fiche: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 - 22112-1937

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op woensdag 25 februari 2015 van 14.00 tot 15.30 uur

Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Mei Li Vos: “Arbeidsovereenkomsten Postmarkt”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 januari 2015. Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Mei Li Vos: “Arbeidsovereenkomsten Postmarkt” - 34136

Besluit: Kabinetsreactie afwachten.

Afschrift van de brief aan gemeente Brummen mobiele dekking en 112

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Afschrift van de brief aan de gemeente Brummen over mobiele dekking en 112 - 2015Z00203

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten, na ontvangst van het Onderzoek bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebeiden en plattelandsgemeenten, te plannen in april 2015.
Noot: Zie ook agendapunt

Voortgangsrapportage uitwerking visie op telecommunicatie, media en internet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2014. Voortgangsrapportage uitwerking visie op telecommunicatie, media en internet - 26643-345

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 12 maart 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Overleg met het veld inzake een protocol voor de cookiemelding en goede voorlichting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Overleg met het veld inzake een protocol voor de cookiemelding en goede voorlichting - 24095-378

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 12 maart 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Signaal van enkele toezichthouders over de relatie tussen toezicht en certificatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2015. Signaal van enkele toezichthouders over de relatie tussen toezicht en certificatie - 29304-5

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Voortgang Ondernemingsfinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 december 2014. Voortgang Ondernemingsfinanciering - 32637-162

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Evaluatie van de verruiming van de bagatelvrijstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2014. Evaluatie van de verruiming van de bagatelvrijstelling - 34121-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Reactie op de brief van Negometrix over de inschrijfmodule TenderNed

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2014. Reactie op de brief van Negometrix over de inschrijfmodule TenderNed - 2014Z23348

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 december 2014 - 21501-30-340

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 25 februari van 14.00 tot 15.30 uur.

Actieagenda Smart Industry

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2015. Actieagenda Smart Industry - 29826-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de economische situatie in Twente en de sluiting van Philips Lighting Emmen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de economische situatie in Twente en de sluiting van Philips Lighting Emmen - 32637-164

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.6

Uitkomsten van de Rondetafel gehouden op 17 november 2014 inzake versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Uitkomsten van de Rondetafel, gehouden op 17 november 2014, over versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie - 32637-161

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.

Stand van zaken inzake het onderzoek naar de wijze waarop TO2–instituten bijdragen aan het intellectueel eigendom van bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2014. Stand van zaken inzake het onderzoek naar de wijze waarop TO2–instituten bijdragen aan het intellectueel eigendom van bedrijven - 32637-160

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.

Verslag van de Telecomraad van 27 november 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2014. Verslag van de Telecomraad van 27 november 2014 - 21501-33-518

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 10 juni 2015 van 14.00 tot 15.30.

Erkenningen op grond van de Regeling producenten- en brancheorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Erkenningen op grond van de Regeling producenten- en brancheorganisaties - 33910-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33910-22

BOR-notitie Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 20 januari 2015. BOR-notitie Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld - 2015Z00748

Besluit: Desgewenst betrekken bij het behandelingstraject van het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen (TK 33 529, nr. 91)5

Reactie op verzoek, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, inzake gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 januari 2015. Reactie op verzoek, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, inzake gaswinning Groningen - 33529-93

Besluit: Betrekken bij het behandelingstraject van het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen (TK 33 529, nr. 91)

Beantwoording op vragen commissie over het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen (Kamerstuk 33 529, nr. 91)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 januari 2015. Beantwoording op vragen commissie over het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen - 33529-92

Besluit: De voorzitter zal namens de commissie contact opnemen met de minister om te spreken over de termijn waarop de beantwoording van het schriftelijk overleg (inbrengdatum vastgesteld op vrijdag 30 januari a.s.) aan de Kamer wordt aangeboden en zal de leden van de commissie informeren over de uitkomst van dit gesprek.
Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om tijdig voor het plenaire debat over de gaswinning Groningen een kabinetsreactie te geven op de motie van de leden Jan Vos/Leegte (Kamerstuk 33529, nr. 3).
Besluit: Betrekken bij het behandelingstraject van het winningsbesluit Gaswinning Groningenveld en versterkingsmaatregelen (TK 33 529, nr. 91)

Toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan technische briefing en hoorzitting met betrekking tot gaswinning in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2015. Toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan technische briefing en hoorzitting met betrekking tot gaswinning in Groningen - 2015Z00758

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor deelname door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan een rondetafelgesprek Warmtewet op 4 februari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Toestemming voor deelname door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan een rondetafelgesprek Warmtewet op 4 februari 2015 - 2015Z00196

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de brief aan de gemeente Schagen over windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Afschrift van de brief aan de gemeente Schagen over windenergie op zee - 2015Z00200

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee (TK 34 058))

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34058-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34058-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Nota van wijziging - 34058-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34058-7

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 oktober 2014. Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) - 34058

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op donderdag 5 februari 2015 om 14.00 uur.

Reactie op enkele vragen van het lid Moors gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rijksdienst d.d. 26 juni 2014 inzake effect van gvo's op subsidies in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Reactie op enkele vragen van het lid Moors gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rijksdienst d.d. 26 juni 2014 inzake effect van gvo's op subsidies in Nederland - 31239-182

Besluit: De commissie voor Wonen en Rijksdienst verzoeken de behandeling over te nemen.

Verslag van de Energieraad van 9 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Verslag van de Energieraad van 9 december 2014 - 21501-33-520

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 25 februari 2015 van 15.30 tot 17.00 uur.

Beleidsdoorlichting Energieartikel (artikel 14)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Beleidsdoorlichting Energieartikel (artikel 14) - 30991-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 26 februari 2015 te 12.00 uur en de minister verzoeken de beantwoording van de vragen tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg energie (maart 2015) aan de Kamer aan te bieden.3

Verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-119

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kernreactor in Petten.

Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2015. Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales - 2015Z01155

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om met betrekking tot de duurzaamheidscriteria van de biomassa voor de bij- en meestook in kolencentrales, geen onomkeerbare stappen te zetten totdat hierover met de Kamer naar genoegen is gesproken.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 5 februari 2015 om 12.00 uur.

Aanbieding van het Jaarverslag 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2013 van EBN B.V.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 januari 2015. Aanbieding van het Jaarverslag 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2013 van EBN B.V. - 34000-XIII-145

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.

Toezending brief aan gemeente Borger-Odoorn over windmolenpark Drentse Veenkoloniën

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2014. Toezending brief aan gemeente Borger-Odoorn over windmolenpark Drentse Veenkoloniën - 2014Z23921

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.

Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg Energie d.d. 27 november 2014, over windenergie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2015. Antwoorden op vragen uit het wetgevingsoverleg Energie van 17november 2014, over windenergie - 31239-185

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.
Besluit: Er zal worden nagegaan of alle openstaande vragen, zoals gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg Energie d.d. 27 november jl., nu beantwoord zijn.2

Kabinetsreactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Kabinetsreactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP - 31239-186

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.

Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 120)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland - 31239-184

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie, te houden in maart 2015, waarvan de agenda tijdens de eerstkomende procedurevergadering definitief wordt vastgesteld.

Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Oosterhout met betrekking tot de raadsmotie over het tracé 380 kV-hoogspanningsleiding

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Oosterhout met betrekking tot de raadsmotie over het tracé 380 kV-hoogspanningsleiding - 2015Z00197

Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van de brief die zal worden gevraagd aan het kabinet inzake mogelijke alternatieven voor de tracékeuze ten aanzien van de 380 Kv leiding in West-Brabant.
Noot: Zie ook het agendapunt 51.

Goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 Gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 Gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen - 29684-119

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie te houden in maart 2015.
Besluit: Ten behoeve van de bepaling van de agenda van dit algemeen overleg zal voor de komende procedurevergadering een lijst van aanhangige stukken op het gebied van energie worden opgesteld.

Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM15) d.d. 13 en 14 maart 2015.

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 17 december 2014. Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM15) d.d. 13 en 14 maart 2015 - 2015Z00155

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Energie