Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 14 januari 2015

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A00082
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39b927ed-5650-4554-a58f-bf601ce72a7f&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20vh%20lid%20Duisenberg%20om%20uitgebreide%20toelichtende%20kabinetsbrief%20over%20plannen%20m.b.t.%20kabinetsvoorstellen%20voor%20het%20NWO%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


verzoek vh lid Duisenberg om uitgebreide toelichtende kabinetsbrief over plannen m.b.t. kabinetsvoorstellen voor het NWO

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 14 januari 2015. verzoek vh lid Duisenberg om uitgebreide toelichtende kabinetsbrief over plannen m.b.t. kabinetsvoorstellen voor het NWO - 2015Z00453

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om een extra uitgebreid toelichtende brief over de plannen van de minister en staatssecretaris met betrekking tot de kabinetsvoorstellen voor het NWO, te ontvangen vóór 23 januari a.s.