Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 13 januari 2015

Gepubliceerd: 31 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A00019
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cc3c52b3-2378-44bf-894c-65314b038f79&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Verzoek%20om%20AO%20wetenschapsbeleid%20te%20verplaatsen%20van%2029%20jan%20naar%2011%20februari%20a.s..pdf [PDF]
Behandelde dossiers: