Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 juni 2015

Gepubliceerd: 24 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2014A054064
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=99feb947-5f9a-4abb-86fd-ce12783359b9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20KR%20d.d.%2024%20juni%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33845, 33845, 32893


Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg mei 2015

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 2 juni 2015. Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg mei 2015 - 33845-9

Besluit: Reactie van het kabinet gevraagd.

Informatie n.a.v. het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (IPKO) inzake de uitkomsten van de Healthconference van Aruba

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2015. Informatie n.a.v. het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (IPKO) inzake de uitkomsten van de Healthconference van Aruba - 33845-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie inzake een brief van de CNVF over gevolgen bezuinigingen op fysiotherapeutische zorg Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2015. Reactie inzake een brief van de CNVF over gevolgen bezuinigingen op fysiotherapeutische zorg Caribisch Nederland - 2015Z10384

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het antwoord op de brief aan Stichting SMOC m.b.t. de Isla raffinaderij

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juni 2015. Afschrift van het antwoord op de brief aan Stichting SMOC m.b.t. de Isla raffinaderij - 2015Z09981

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.

Afschrift van de reactie aan de SMA inzake de private sector op Saba

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 juni 2015. Afschrift van de reactie aan de SMA inzake de private sector op Saba - 2015Z12106

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015. Brieven overige bewindspersonen

Verslag Koninkrijksconferentie 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 juni 2015. Verslag Koninkrijksconferentie 2015 - 2015Z12135

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.

Vervolg op afspraken 2 mei met regering Aruba

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 juni 2015. Vervolg op afspraken 2 mei met regering Aruba - 34000-IV-45

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.

Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 juni 2015. Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018 - 34000-IV-44

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.

Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juni 2015. Voorgenomen wijzigingen begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en het BES-fonds - 34000-IV-42

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.

Instellen toezicht St. Eustatius

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juni 2015. Instellen toezicht St. Eustatius - 34000-IV-43

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.2

Verdeling van inkomsten en uitgaven Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 juni 2015. Verdeling van inkomsten en uitgaven Caribisch Nederland - 32893-5

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.

Gezamenlijke aanpak Integriteit en rechtshandhaving Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 mei 2015. Gezamenlijke aanpak Integriteit en rechtshandhaving Sint Maarten - 34000-IV-41

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg op 2 juli 2015.

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-H

Besluit: Inbrengdatum centraal vastgesteld op 11 juni 2015.

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-IV

Besluit: Inbrengdatum centraal vastgesteld op 11 juni 2015.

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2014

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het BES-Fonds (H) - 34200-H-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Jaarverslag BES-fonds 2014 - 34200-H-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet BES-fonds 2014 - 34200-H

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2014

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Slotwet Koninkrijksrelaties 2014 - 34200-IV

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Koninkrijksrelaties (IV) - 34200-IV-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2014 - 34200-IV-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 28 mei 2015.