Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 april 2015

Gepubliceerd: 22 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2014A054043
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7da37d1c-1a37-4444-b882-0584580d743d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20KR%20d.d.%2022%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29653, 31568, 31568


Rondvraagpunt lid Hachchi om de recente brief van de minister van Buitenlandse Zaken over Venezuela v.w.b. de passages inzake ISLA te mogen behandelen in een AO van de cie. KR

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 februari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de actuele situatie in Venezuela en de mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied. - 29653-18

Besluit: De commissie voor Buitenlandse Zaken zal worden verzocht om deze brief v.w.b. de passages inzake ISLA bij het komende verzamel algemeen overleg met de minister van BZK te mogen betrekken.

Rondvraagpunt lid Van Raak over eventueel gesprek met klokkenluiders van de geheime dienst van Curacao

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 22 april 2015. Verzoek om te inventariseren bij de commissie of een besloten gesprek met klokkenluiders van de geheime dienst van Curacao wenselijk is. - 2015Z074232

Besluit: Het verzoek wordt per mail aan de overige leden voorgelegd.

Rondvraagpunt lid Van Raak over brief geldstromen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 22 april 2015. Verzoek de minister van BZK te rappelleren over de gevraagde brief over een onderzoek naar de illegale geldstromen (waaronder in de gokindustrie) n.a.v. de eerder deze maand aangenomen motie dienaangaande. - 2015Z07442

Besluit: Met het verzoek wordt ingestemd.

Rondvraagpunt door het lid Bosman

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 maart 2015. Aanbieding halfjaarrapportage College financieel toezicht BES tweede helft van 2014 - 34000-IV-37

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op woensdag 29 april 2015 te 12.00 uur.Minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk 13 mei 2015 te mogen ontvangen.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2015. Aanbieding van de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over CuraƧao en Sint Maarten tweede helft 2014 - 34000-IV-36

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op woensdag 29 april 2015 te 12.00 uur.Minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk 13 mei 2015 te mogen ontvangen.

Stand van zaken ten aanzien van het mandaat van de Rijksvertegenwoordiger en knelpunten tussen Sint Maarten en Nederland (Sint Eustatius en Saba)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 april 2015. Stand van zaken ten aanzien van het mandaat van de Rijksvertegenwoordiger en knelpunten tussen Sint Maarten en Nederland (Sint Eustatius en Saba) - 31568-158

Besluit: Desgewenst betrekken bij het komende IPKO.Brieven overige bewindspersonenGeen agendapuntenOverig

Staat van het bestuur in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 maart 2015. Staat van het bestuur in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk - 31568-155

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg dienaangaande op 31 maart 2015.

Aanbieding onderzoeksresultaten onderhoud BES-fonds

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 maart 2015. Aanbieding onderzoeksresultaten onderhoud BES-fonds - 34000-H-5

Besluit: De minister van BZK verzoeken om de uitkomsten van de besprekingen in het kader van de komende Caribisch Nederland week (CN-week) uiterlijk in de week van 22 juni 2015 aan de Kamer te doen toekomen.Brieven van de minister van BZK