Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 juni 2015

Gepubliceerd: 17 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A0492011
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7ce8bbac-c7bb-4138-97c3-9262554eb273&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2016%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29407, 32824, 32043, 32043, 24515, 32043, 32761, 25883, 26448, 31322, 29544, 34108, 29427, 34194, 34194, 34195, 34195, 31322, 34117, 34052

Inhoud


inbrengnotitie rapporteur wetgevingsoverleg jaarverslagen SZW 2014

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD) - 17 juni 2015. inbrengnotitie rapporteur wetgevingsoverleg jaarverslagen SZW 2014 -

Besluit: De inbrengnotitie van de rapporteur wordt maandag 22 juni aan de leden van de commissie toegezonden. De leden van de commissie kunnen uiterlijk dinsdag 23 juni om 14.00 hun reactie op de inbreng leveren.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Voorstel buitenlands werkbezoek commissie SZW

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 15 juni 2015. Voorstel buitenlands werkbezoek commissie SZW - 2015Z11209

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om in het herfstreces 2015 een werkbezoek af te leggen aan Engeland en Duitsland, met als hoofdthema Integratie
Besluit: Op korte termijn inventariseren wie van de leden aan het werkbezoek wil deelnemen om vervolgens de samenstelling van de delegatie vast te stellenRondvraag

Aanbieding rapport 'Werken aan de robotsamenleving' van Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 11 juni 2015. Aanbieding rapport 'Werken aan de robotsamenleving' van Rathenau Instituut - 2015Z10980

Besluit: Rapport openbaar maken en doorgeleiden naar de Voorzitter van de Tweede Kamer.
Besluit: Betrekken bij het rondetafelgesprek over technologie en arbeidsmarkt op 7 september 2015.
Noot: •Zie Kamerstuk 29544-622

Verzoek om reactie regering op het verdwijnen van werkgelegenheid bij Scheepsbouwer IHC Merwede

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 11 juni 2015. Verzoek om reactie regering op het verdwijnen van werkgelegenheid bij Scheepsbouwer IHC Merwede - 2015Z10926

Besluit: Verzoek honoreren.

Verzoek om een rondetafelgesprek te houden over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 10 juni 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek te houden over de arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers - 2015Z10840

Besluit: Verzoek honoreren.
Noot: •Voorbereidingscommissie instellen. Voorstel ter bespreking in de procedurevergadering.

Verzoek om een hoorzitting te organiseren over het verdwijnen van de kinderopvangtoeslag per 2018

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 5 juni 2015. Verzoek om een hoorzitting te organiseren over het verdwijnen van de kinderopvangtoeslag per 2018 - 2015Z10644

Besluit: Verzoek honoreren.
Noot: •Voorbereidingscommissie instellen. Voorstel ter bespreking in de procedurevergadering.

Toestemming voor deelname van enkele ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een besloten gesprek met de rapporteurs over EU-arbowetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juni 2015. Toestemming voor deelname van enkele ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een besloten gesprek met de rapporteurs over EU-arbowetgeving - 2015Z11201

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overgangsregime Kroatië

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juni 2015. Overgangsregime Kroatië - 29407-203

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 18 juni 2015 op 17 juni 2015.

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) op 18 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juni 2015.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 18 juni 2015 op 17 juni 2015.

Turkije en integratiebeleid Nederland en vervolg Turks Religieuze Stromingen en Organisaties (TRSO’s)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 juni 2015. Turkije en integratiebeleid Nederland en vervolg Turks Religieuze Stromingen en Organisaties (TRSO’s) - 32824-94

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 4 juni 2015.

Reactie op de brief van de Stichting Geldbelangen inzake ‘keurslijfpensioen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juni 2015. Reactie op de brief van de Stichting Geldbelangen inzake ‘keurslijfpensioen’ - 2015Z11105

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding CPB rapport "Internationale vergelijking pensioenstelsels"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juni 2015. Aanbieding CPB rapport "Internationale vergelijking pensioenstelsels" - 32043-259

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen.

Antwoordbrief aan de Stichting Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) inzake fraude in de bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juni 2015. Antwoordbrief aan de Stichting Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) inzake fraude in de bijstand - 2015Z10941

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving d.d. 1 juli 2015.
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2015 over het PvdA plan voor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2015, over het PvdA plan voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen - 32043-260

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Uitkomsten van de specifieke uitvoeringstoets met betrekking tot invoering van de kostendelersnorm in de berekening van de beslagvrije voet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 juni 2015. Uitkomsten van de specifieke uitvoeringstoets met betrekking tot invoering van de kostendelersnorm in de berekening van de beslagvrije voet - 24515-307

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid

Communicatie over pensioenopbouw tijdens WW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 juni 2015. Communicatie over pensioenopbouw tijdens WW - 32043-258

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Verzamelbrief gemeenten 2015 - 1

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 juni 2015. Verzamelbrief gemeenten 2015 - 1 - 2015Z10516

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en Participatiewet op 24 juni 201

Aanbieding rapport 'Veilig omgaan met elkaars gegevens' van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juni 2015. Aanbieding rapport 'Veilig omgaan met elkaars gegevens' van de Inspectie SZW - 32761-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 24 juni 201

Bekrachtiging Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg (Kamerstuk 32 889)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juni 2015. Bekrachtiging Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken en inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg (Kamerstuk 32 889) - 2015Z11246

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeid en zorg op 30 september 2015. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toelating buitenlandse studenten tot academies voor Bouwkunst

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmigratie

Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het CNV-meldpunt dat honderden bedrijven flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het CNV-meldpunt dat honderden bedrijven flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid - 2015Z11207

Besluit: Betrekken bij het (plenaire) debat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

Technische briefing voor de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juni 2015. Technische briefing voor de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nieuwe financieringssystematiek kinderopvang - 2015Z11194

Besluit: Belangstelling voor technische briefing via email inventariseren

Aanbieding advies 'Doorwerken en gezondheid' en het rapport 'Preventie van beroepsziekten'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juni 2015. Aanbieding advies 'Doorwerken en gezondheid' en het rapport 'Preventie van beroepsziekten' - 25883-249

Besluit: Het rapport 'preventie van beroepsziekten' agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg Arbeidsomstandigheden
Besluit: Het advies 'Doorwerken en gezondheid' agenderen voor het algemeen overleg Arbeid en Zorg op 30 september 2015.

Inwerkingtreding WW-onderdelen Wet werk en zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juni 2015. Inwerkingtreding WW-onderdelen Wet werk en zekerheid - 26448-536

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na het zomerreces.

Kabinetsbesluit nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juni 2015. Kabinetsbesluit nieuwe financieringssystematiek kinderopvang - 31322-277

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 9 september 2015.
Noot: •Zie agendapunt 35

Overgangsrecht bij de aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2015. Overgangsrecht bij de aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-620

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen VAO arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten.4

Toezegging, gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstuk 34108)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2015. Toezegging, gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies, d.d. 26 februari 2015 (Kamerstuk 34 108) - 34108-23

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving op 1 juli 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over Inzet tijdens de 104e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 31 mei t/m 13 juni 2015 in Genève (Kamerstuk 29 427, nr. 105)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de Inzet tijdens de 104e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 31 mei t/m 13 juni 2015 in Genève - 29427-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van de leden Schut-Welkzijn en Dijkgraaf over de export van de WGA-uitkering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Schut-Welkzijn en Dijkgraaf over de export van de WGA-uitkering - 34000-XV-62

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.
Noot: •Algemen overleg (3 uur) plannen na het zomerreces.

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34194-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juni 2015. Nota van wijziging - 34194-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 april 2015. Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34195-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2015. Nota van wijziging - 34195-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2015. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 34195

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juni 2015. Aanbieding ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 - 31322-278

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 9 september 2015.
Noot: •Betreft een voorhangprocedure conform artikel 3.11 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

34200 XV Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (XV)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (XV)" - 34200-XV-7

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 25 juni

34200 XV Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20142

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 - 34200-XV-6

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 25 juni

34200 XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34200-XV-5

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 25 juni

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juni 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34117-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2014. Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) - 34117

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 11 juni 2015 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op 25 juni 2015.
Noot: •In de procedurevergadering van 2 juni 2015 is besloten om - na inbreng feitelijke vragen - een wetgevingsoverleg te voeren over de 1e suppletoire begrotingswet SZW, in combinatie met het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2015.

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Besluit: Aanhouden tot de extra procedurevergadering d.d. 17 juni 2015.
Noot: •Aangehouden in procedurevergadering van 19 mei

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van

Besluit: Aanhouden tot de extra procedurevergadering d.d. 17 juni 2015.
Noot: •Aangehouden op verzoek van de Minister van SZW in procedurevergadering van 19 mei 2015.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) - 34052

Besluit: Aanhouden tot de extra procedurevergadering d.d. 17 juni 2015.
Besluit: Minister van SZW verzoeken om per omgaande - uiterlijk woensdag 17 juni 2015, te 12.00 uur - een nadere toelichten te geven over de onderhandelingen met Marokko inzake het bilaterale sociale zekerheidsverdrag
Noot: •Aangehouden op verzoek van de minister van SZW in procedurevergadering van 19 mei 2015.