Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 25 juni 2015
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2014A048964
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=81517d79-c10f-4634-95db-c34823ca050b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%2025%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34181, 34200, 34200, 34200, 34200, 34150, 34150, 34150

Inhoud


Uitwerking besluit overdracht taken commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 18 juni 2015. Stafnotitie - Uitwerking besluit overdracht taken commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën - 2015Z11801

Besluit: De in de stafnotitie opgenomen conceptbrief aan het Presidium is vastgesteld ter bespreking met de vaste commissie voor Financiën.

Jaarverslag 2014 van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 34 181, nr. 1)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 juni 2015. Lijst van vragen en antwoorden over het Verslag 2014 van de Algemene Rekenkamer - 34181-2

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen periodieke overleg met het college van de Algemene Rekenkamer in het najaar van 2015.

Financieel Jaarverslag Rijk 2014 (Kamerstuk 34200, nr.1)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Financieel Jaarverslag Rijk 2014 - 34200-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden op 9 september 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34200-19

Rapport van de Algemene Rekenkamer "Staat van de Rijksverantwoording 2014" (34200, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Aanbieding van een erratumpagina behorende bij het rapport "Rijksbrede resultaten en thema’s verantwoordingsonderzoek 2014; Staat van de rijksverantwoording 2014" - 34200-18

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden op 9 september 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34200-18

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over rapport van de Algemene Rekenkamer "Staat van de Rijksverantwoording 2014" - 34200-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden op 9 september 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34200-21

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Staat van de Rijksverantwoording 2014" - 34200-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden op 9 september 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34200-20

Trendrapport open data 2015 (Kamerstuk 32802, nr. 11)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de publicatie Trendrapport open data 2015 (Kamerstuk 32802, nr. 11) - 2015Z10219

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eerste en tweede trendrapport Open data van de Algemene Rekenkamer.

Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) – 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: De commissie ziet geen aanleiding tot het doen van een voorstel voor een derde themaconferentie tijdens de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij de Nationale verklaring 2015 (Kamerstuk 34 150, nr. 3)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de Nationale Verklaring 2015 - 34150-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden op 9 september 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de Nationale verklaring 2015 - 34150-4

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden op 9 september 2015.

Nationale Verklaring 2015 (Kamerstuk 34150, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de Nationale Verklaring 2015 - 34150-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden op 9 september 2015.
Besluit: In de eerste week na het zomerreces zal worden geïnventariseerd welke leden aan het AO deelnemen.