Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 januari 2015

Gepubliceerd: 22 januari 2015
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2014A048883
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1f3bf65e-97ae-4886-9c26-30124b949fdd&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%2022%20januari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 33930, 21501

Inhoud


Nadere toetsing T&O-voorstel naar een breed welvaartsbegrip

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 9 januari 2015. Conceptbrief Rijksuitgaven aan Presidium over voordracht Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 Tweede Kamer - 2015Z00191

Besluit: De brief is door de commissie vastgesteld en zal naar het Presidium worden gezonden.
Noot: De commissieleden van de fractie van de VVD wensen daarbij aangetekend te zien dat zij tegen het voorstel zijn.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 30 december 2014. BOR-notitie - Nadere toetsing T&O-voorstel naar een breed welvaartbegrip - 2014Z23975

Besluit: Betrokken bij de nadere toetsing; zie besluit hieronder.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 4 december 2014. Uitwerking onderzoeksvoorstel "Breed welvaartbegrip" - 2014Z22335

Besluit: Besproken ter nadere toetsing; zie besluit hieronder.

Evaluatie Verantwoord Begroten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Evaluatie Verantwoord Begroten - 31865-65

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 5 februari 2015 te 14.00 uur.

Aanbieding jaarverslag 2013 van de Auditdienst Rijk (ADR) en de jaarplannen ADR 2014 en 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 januari 2015. Aanbieding jaarverslag 2013 van de Auditdienst Rijk (ADR) en de jaarplannen ADR 2014 en 2015 - 33930-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft het antwoord op de commissiebrief van 26 november 2014 (2014Z21929).
Gerelateerde kamerstukken: 33930-21

Verslag van een schriftelijk overleg over analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 - 34000-IX-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Cijfers over vermoedens van fraude, financiële correcties en de oorzaken van fouten bij EU-fondsen in gedeeld beheer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Cijfers over vermoedens van fraude, financiële correcties en de oorzaken van fouten bij EU-fondsen in gedeeld beheer - 21501-03-84

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg met de minister van Financiën over EU-verantwoordingsaangelegenheden op 5 maart 2015.