Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 23 april 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Activiteitnummer: 2014A033363
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8bc7a45b-8fa8-4957-bb64-587d8d7b8cf0&title=Besluitenlijst%20pv%20Buha-Os%2023%2F4.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33625, 33625, 21501


Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (RBZ) van 24 en 25 maart 2015 te Riga

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 9 april 2015. Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (RBZ) van 24 en 25 maart 2015 te Riga - 21501-02-1480

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 30 april 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Nederlandse inzet bij de Wereldbank (Kamerstuk 26234, nr. 170)

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 16 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Nederlandse inzet bij de Wereldbank (Kamerstuk 26234, nr. 170) - 2015Z07087

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van de commissie over Maatschappelijke Organisaties

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 april 2015. Reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Maatschappelijke Organisaties - 33625-155

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 22 april 2015.

Stand van zaken private klimaatfinanciering

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 april 2015. Stand van zaken private klimaatfinanciering - 33625-154

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2014 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 8 juni 2015.

Reactie op de motie van het lid Maij c.s. inzake de ratificatie van TTIP - geschillenbeslechting

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 9 april 2015. Reactie op de motie van het lid Maij c.s. inzake de ratificatie van TTIP - geschillenbeslechting - 21501-02-1481

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 30 april 2015.

Uitnodiging voor deelname aan delegatie WTO-conferentie Nairobi, Kenia, 15-18 december 2015.

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 8 april 2015. Delegatie WTO-conferentie Nairobi, Kenia, 15-18 december 2015 - 2015Z06287

Besluit: Belangstelling voor deelname inventariseren.
Noot: - De minister nodigt maximaal vijf leden van de Eerste en Tweede Kamer uit voor deelname.- De kosten voor reis en verblijf zijn voor rekening van de delegatieleden. Het Presidum wordt verzocht hiervoor middelen uit het algemene reisbudget van de Kamer ter beschikking te stellen.Brieven bewindspersonen

Uitnodiging ministerie van Volksgezondheid van Republic of Mozambique en GAVI voor bezoek aan Mozambique d.d. 1-5 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Republic of Mozambique te Brussel - 13 april 2015. Uitnodiging ministerie van Volksgezondheid van Republic of Mozambique en GAVI voor bezoek aan Mozambique d.d. 1-5 juni 2015 - 2015Z06811

Besluit: Overlaten aan individuele leden. Namens de commissie worden bedankbrieven gestuurd aan de minister van Volksgezondheid van Mozambique en aan GAVI.