Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 april 2015

Gepubliceerd: 9 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2014A032875
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9fa3d4dd-2e28-4994-b0ff-5953e34de133&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Europese%20Zaken%20d.d.%209%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501


EU-stafnotitie - Debat wijziging statuut Europees Hof van Justitie

Zaak: Stafnotitie - , Vahdatzade, A. - 25 maart 2015. EU-stafnotitie - Debat wijziging statuut Europees Hof van Justitie - 2015Z05283

Besluit: Desgewenst betrokken bij de videoconferentie met mevrouw Prechal, de Nederlandse rechter bij het Europese Hof van Justitie op 26 maart 2015.

BOR-/EU-stafnotitie - Verhouding Europees Semester - reguliere begrotingsbehandeling

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Mak, J. - 2 april 2015. Staf/BOR-notitie - Verhouding Europees Semester - reguliere begrotingsbehandeling - 2015Z06016

Besluit: De commissie Rijksuitgaven verzoeken de behandeling over te nemen.

EU-stafnotitie - voorbereiding AO EU-informatievoorziening d.d. 22 april 2014.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.C.B.M. Keulemans - 2 april 2015. EU-stafnotitie - voorbereiding AO EU-informatievoorziening d.d. 22 april 2015 - 2015Z05953

Besluit: De commissie besluit het lid Van Bommel aan te wijzen als rapporteur die de inbreng van de Kamer voor het AO EU-informatievoorziening d.d. 22 april a.s. voorbereidt en deze tijdens de eerste termijn van het AO zal inbrengen.

Afvaardiging interparlementaire werkgroep subsidiariteit

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 11 maart 2015. Inzet interparlementaire werkgroep subsidiariteit - 2015Z04353

Besluit: Per e-mailprocedure zal geïnventariseerd worden wie u wenst af te vaardigen naar de informele interparlementaire werkgroep subsidiariteit onder voorzitterschap van de Poolse Sejm.

Behandelvoorstel voorbereiding Interparlementaire Conferenties COSAC Voorzitters en COSAC Plenair tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.M.H. Lemaier - 1 april 2015. Behandelvoorstel IPC COSAC - 2015Z05846

Besluit: Instemmen met het ambtelijk advies om voor de twee COSAC–bijeenkomsten één gezamenlijke politieke voorbereidingsgroep samen te stellen.
Besluit: Instemmen met het ambtelijk advies om de politieke voorbereidingsgroep te laten bestaan uit in totaal zes leden (drie uit de commissies Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer).
Besluit: Interesse in afvaardiging naar de politieke voorbereidingsgroep inventariseren via een e-mailprocedure met sluitingstermijn op woensdag 16 april, 12.00 uur.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 november 2014, deel cohesiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 maart 2015. Verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 november 2014, deel cohesiebeleid - 21501-02-1472

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken dd 21 april 2015 op 15 april 2015.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 maart 2015. Verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 maart 2015 - 21501-02-1471

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken dd 21 april 2015 op 15 april 2015.

Verslag van de Europese Raad van 19 en 20 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 maart 2015. Verslag van de Europese Raad van 19 en 20 maart 2015 - 21501-20-961

Besluit: Reeds betrokken bij het debat naar aanleiding van de Europese Top van 19 en 20 maart (kort “terugblikdebat”) op 24 maart 2015.

Ontvangst delegatie Bondsdag Duitsland d.d. 28 april 2015.

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland (NL) te Den Haag - 16 maart 2015. Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens delegatie subcomité "Europa" van Duitse Bondsdag, om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 28 april 2015 - 2015Z06468

Besluit: Via een e-mailprocedure belangstelling inventariseren bij de leden van de commissies EU-zaken en V&J in een gesprek met de Duitse Bondsdag d.d. 28 april 2015 om 18.00 uur.Brieven van bewindslieden

Uitnodiging namens het Letse Parlement voor de plenaire vergadering van de COSAC, d.d. 31 mei t.m. 2 juni te Riga, Letland.

Zaak: Brief derden - Saeima of the Republic of Latvia te Riga - 30 maart 2015. Uitnodiging Saeima of the Republic of Latvia voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (LIII COSAC) d.d. 31 mei t/m 2 juni 2015 - 2015Z05894

Besluit: Eén van de drie beschikbare plaatsen voor de Tweede Kamer is toegewezen aan de voorzitter van uw commissie (tevens delegatieleider). Tijdens een volgende procedurevergadering wordt u een stafnotitie met de inzet voor de delegatie voorgelegd. Onderwerpen op de agenda zijn energie, handel en institutionele samenwerking.