Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A031946
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cd3b5a34-8234-4909-b82d-bce34bb4714a&title=Besluitenlijst%20procedureverg%204%20juni.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33997, 33997, 27925, 29237, 31271, 20361, 32623, 25764, 23432

Inhoud


Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Albanië

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 27 mei 2015. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Albanië - 2015Z09764

Besluit: Interesse in deelname reeds geïnventariseerd.5

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC GBVB/GVDB op 19 mei 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.D.F. Rijks - 28 mei 2015. Besluitenlijst PVG GBVB d.d. 19 mei 2015 - 2015Z09699

Besluit: Ter informatie.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 18 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 mei 2015. Verslag Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 18 mei 2015 - 21501-28-127

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ d.d. 16 juni 2015.

Voornemen tot verlenging van het verdrag met Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juni 2015. Voornemen tot verlenging van het verdrag met Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines - 33997-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voornemen tot verlenging van het verdrag met Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juni 2015. Voornemen tot verlenging van het verdrag met Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek - 33997-44

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de bijeenkomst internationale coalitie tegen ISIS op 2 juni 2015 in Parijs

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juni 2015. Informatie over de bijeenkomst van de internationale coalitie tegen ISIS op 2 juni 2015 in Parijs - 27925-536

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan strijd tegen ISIS op 30 juni 2015.
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de toegezegde brief over de uitkomsten van de bijeenkomst in Parijs vóór het AO van 30 juni a.s. over de strijd tegen ISIS aan de Kamer toe te zenden.4

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-V

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 juni 2015 om 14.00 uur.
Noot: Conform besluit Presidium.

Adviesaanvraag aan de AIV betreffende veiligheid en Afrika

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 mei 2015. Adviesaanvraag aan de AIV betreffende veiligheid en Afrika - 29237-164

Besluit: Advies en kabinetsreactie afwachten.
Besluit: Toevoegen aan agenda van gesprek met AIV op 10 juni a.s.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het concept opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 (Kamerstuk 31271, nr. 16)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake het concept opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 - 31271-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De stand van zaken van de relatie Nederland-Suriname

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 mei 2015. De stand van zaken van de relatie Nederland-Suriname - 20361-167

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Suriname (na zomerreces).
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer kort voor het nog te plannen algemeen overleg schriftelijk te informeren over de actuele situatie in Suriname (inclusief reactie op de uitkomst van de verkiezingen).

Nederlandse inzet in Jemen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 mei 2015. Nederlandse inzet in Jemen - 32623-151

Besluit: Agenderen voor Schriftelijk Overleg met inbreng op donderdag 18 juni om 14.00 uur.
Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de ingediende schriftelijke vragen inzake Jemen (gebruik clusterbommen en evacuatie Nederlanders) zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zodat de antwoorden kunnen worden betrokken bij de inbreng op 18 juni a.s. voor het Schriftelijk Overleg.

Homogene Groep Internationale Samenwerking Jaarverslag 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 mei 2015. Homogene Groep Internationale Samenwerking Jaarverslag 2014 - 2015Z09208

Besluit: Toevoegen aan agenda van Schriftelijk Overleg over Jaarverslag BuZa en BuHa-OS 2014 (Inbreng op 9 juni om 16.00 uur).

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake visaverplichting voor in Jeruzalem woonachtige Palestijnen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 mei 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake visaverplichting voor in Jeruzalem woonachtige Palestijnen - 25764-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Terugblik Benelux Top en Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 mei 2015. Terugblik Benelux Top en Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2014 - 34000-V-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015, over de situatie in Israël en Gaza en reactie op een vermeend voorstel voor een langjarig bestand tussen Israël en Hamas in ruil voor opheffing van de Israëlische blokkade van Gaza en berichten over de sloop van door de EU gefinancierde woningen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015, over de situatie in Israël en Gaza en reactie op een vermeend voorstel voor een langjarig bestand tussen Israël en Hamas in ruil voor opheffing van de Israëlische blokkade van Gaza en berichten over de sloop van door de EU gefinancierde woningen - 23432-400

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat Israël/Gaza d.d. 20 mei 2015.

Verzoek Amnesty International om gesprek over hun op 10 juni te publiceren rapport over Azerbeidzjan met het oog op de Europese Spelen (12-28 juni a.s.) in Baku.

Zaak: Brief derden - Amnesty International (NL) te Amsterdam - 22 mei 2015. Verzoek Amnesty International, namens journalist uit Azerbeidzjan E. Milli, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten - 2015Z09426

Besluit: Amnesty verzoeken het rapport over Azerbeidzjan toe te sturen. Ook zal in overleg met Amnesty worden bezien of een petitieaanbieding zinvol is.

Verzoek ICT, Tibetaanse Gemeenschap Nederland en Tibet Support Groep Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. mensenrechtensituatie in Tibet en campagne ter gelegenheid van 80ste verjaardag van de Dalai Lama d.d. 9 juni 2015.

Zaak: Brief derden - International Campaign for Tibet Europe (ICT) te Amsterdam - 22 mei 2015. Verzoek ICT, Tibetaanse Gemeenschap Nederland en Tibet Support Groep Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. mensenrechtensituatie in Tibet en campagne ter gelegenheid van 80ste verjaardag van de Dalai Lama d.d. 9 juni 2015 - 2015Z09420

Besluit: Petitieaanbieding organiseren dinsdag 9 juni 2015.