Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 23 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A031925
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c2ed0c3a-ad63-4ff7-ab27-e034c987099e&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%2023%20april.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 30952, 23530, 32735, 33783

Inhoud


Verzoek aan minister van Buitenlandse Zaken stand van zaken brief relatie Nederland-Suriname

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 23 april 2015. verzoek aan minister van Buitenlandse Zaken stand van zaken brief relatie Nederland-Suriname - 2015Z07571

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer vóór 25 mei 2015 schriftelijk te informeren over de stand van zaken van de relatie Nederland-Suriname en daarbij onder andere in te gaan op de komende verkiezingen in Suriname, de diplomatieke relaties tussen beide landen en de toekomst van twinning projecten.

planning algemeen overleg Venezuela

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 23 april 2015. planning algemeen overleg Venezuela - 2015Z07574

Besluit: De commissie streeft naar planning van het algemeen overleg Venezuela nog vóór het zomerreces.

Verzoek om kabinetsreactie op het HRW-rapport over lacunes in de aansprakelijheid voor de inzet van killer robots

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. de Roon (PVV) - 20 april 2015. Verzoek om kabinetsreactie op het HRW-rapport over lacunes in de aansprakelijheid voor de inzet van killer robots - 2015Z07211

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer, vóór het zomerreces, in een brief een reactie te geven op het HRW-rapport over lacunes in de aansprakelijkheid voor de inzet van killer robots.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC GBVB/GVDB op 14 april 2015.

Zaak: Overig - griffier, D.D.F. Rijks - 17 april 2015. Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC GBVB/GVDB op 14 april 2015 - 2015Z07145

Besluit: Ter informatie.

Commissievoorstel inzake consulaire bescherming niet-vertegenwoordigde burgers in derde landen (Kamerstuk 22112, nr. 1337)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 april 2015. Stand van zaken over de onderhandelingen over het commissievoorstel inzake consulaire bescherming niet-vertegenwoordigde burgers in derde landen - 22112-1959

Besluit: Toevoegen aan agenda voor Schriftelijk Overleg (inbreng op 12 mei 2015) over agenda van RBZ d.d. 18 mei 2015.

Kabinetsappreciatie EU Nabuurschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 april 2015. Kabinetsappreciatie EU Nabuurschapsbeleid - 2015Z07151

Besluit: Toevoegen aan agenda voor Schriftelijk Overleg (inbreng op 12 mei 2015) over agenda van RBZ d.d. 18 mei 2015.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 20 april 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 april 2015. Geannoteerde agenda RBZ van 20 april 2015 - 21501-02-1483

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg RBZ d.d. 15 april 2015.

Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 april 2015. Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten - 30952-184

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europa

Aanbieding lijst van verdragen in voorbereiding

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 april 2015. Aanbieding lijst van verdragen in voorbereiding - 23530-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de reactie op het rapport Amnesty “Guilty of defending rights, Azerbaijan’s human rights defenders and activists behind bars”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 april 2015. Afschrift van de reactie op het rapport Amnesty “Guilty of defending rights, Azerbaijan’s human rights defenders and activists behind bars” - 2015Z07251

Besluit: Toevoegen aan agenda van Nota overleg over mensenrechtenbeleid d.d. 15 juni 2015.Verdragen

Kabinetsreactie op de beleidsnotitie “Een ongemakkelijke waarheid. SGP beleidsnotitie over geloofsvervolging vandaag” en op het rapport “A Global Report on the Rights, Legal Status and Discrimination against Humanists, Atheists, and the Non-religious”.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 april 2015. Kabinetsreactie op de beleidsnotitie “Een ongemakkelijke waarheid. SGP beleidsnotitie over geloofsvervolging vandaag” en op het rapport “A Global Report on the Rights, Legal Status and Discrimination against Humanists, Atheists, and the Non-religious” - 32735-128

Besluit: Agenderen voor notaoverleg mensenrechtenbeleid d.d. 15 juni 2015.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de Nederlandse inzet voor de NPV Toetsingsconferentie 2015

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 april 2015. De Nederlandse inzet voor de NPV Toetsingsconferentie 2015 - 33783-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg inzake de Nederlandse inzet voor de NPV Toetsingsconferentie 2015 op 23 april

Stand van zaken met betrekking tot de ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 april 2015. Stand van zaken met betrekking tot de ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17 - 2015Z06775

Besluit: Betrekken bij plenair debat MH17 d.d. 23 april 2015.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 8 april 2015, over de uitnodiging voor de herdenking in Turkije van de slag om Gallipoli

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 8 april 2015, over de uitnodiging voor de herdenking in Turkije van de slag om Gallipoli - 34000-V-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Het Palestijnse Huis tot aanbieding petitie m.b.t. situatie vluchtelingen in Syrië; pleidooi voor vrije doortocht van ingesloten burgers uit Yarmouk, asielverlening aan Palestijnse vluchtelingen uit Gaza en verpleging gewonde Syrische vluchtelingen in Nederland

Zaak: Brief derden - Het Palestijnse Huis te - 8 april 2015. Verzoek Het Palestijnse Huis tot aanbieding petitie m.b.t. situatie vluchtelingen in Syrië; pleidooi voor vrije doortocht van ingesloten burgers uit Yarmouk, asielverlening aan Palestijnse vluchtelingen uit Gaza en verpleging gewonde Syrische vluchtelingen in Nederland - 2015Z06631

Besluit: Petitieaanbieding op dinsdag 28 april 2015 organiseren.

Verzoek RNW, namens delegatie van vier prominente Chinese vrouwen, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over wetgevingstrajecten op het gebied van gelijke behandeling en huiselijk geweld en situatie van vijf vrouwen die vastzitten in China n.a.v. gepland protest tegen seksuele intimidatie in het openbaar vervoer d.d. 19 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Radio Nederland Wereldomroep (RNW) te Hilversum - 13 april 2015. Verzoek RNW, namens delegatie van vier prominente Chinese vrouwen, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over wetgevingstrajecten op het gebied van gelijke behandeling en huiselijk geweld en situatie van vijf vrouwen die vastzitten in China n.a.v. gepland protest tegen seksuele intimidatie in het openbaar vervoer d.d. 19 mei 2015 - 2015Z06782

Besluit: De commissie ziet vanwege agenda technische redenen geen mogelijkheden tot ontvangst op dinsdag 19 mei.