Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 april 2015

Gepubliceerd: 9 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A031916
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=18580b03-f865-4de7-905d-34db88134dc4&title=Besluitenlijst%20pv%20Buza%209%20april.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34161, 30952, 33997, 27925, 31271

Inhoud


Verzoek reactie Kabinet op berichtgeving media inzake arrestatie Turkse militairen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Knops (CDA) - 9 april 2015. Verzoek reactie Kabinet op berichtgeving media inzake arrestatie turkse militairen - 2015Z06472

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer schriftelijk een reactie te geven op berichtgeving in de media over de arrestatie van officieren die transport van wapens vanuit Turkije naar Syrië tegenhielden, in het licht van zijn eerdere beantwoording d.d. 18 februari 2015 van schriftelijke vragen van het lid Knops over de smokkel van wapens en munitie naar ISIS en Al Nusra via Turkije (Aanhangsel nr. 1316 bij de Handelingen vergaderjaar 2014-2015).

Verzoek reactie berichtgevingen media evacuatie Nederlanders uit Jemen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 9 april 2015. Verzoek reactie berichtgevingen media evacuatie Nederlanders uit Jemen - 2015Z06439

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer in een brief een reactie te geven op berichtgevingen in de media d.d. 7 april 2015 dat nog niet alle Nederlanders uit Jemen geëvacueerd zijn.

Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Kazachstan

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 1 april 2015. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Kazachstan - 2015Z06018

Besluit: Interesse in deelname reeds geïnventariseerd.

Aanbieding van de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens inzake de registratie van stagiairs; ’s-Gravenhage, 10 februari 2015.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 april 2015. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens inzake de registratie van stagiairs; ’s-Gravenhage, 10 februari 2015 - 34161-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.EuropaGeen agendapuntenOverig

Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2015, 49)4

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 maart 2015. Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2015, 49) - 30952-183

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 april 2015. Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS - 2015Z06218

Besluit: Agenderen voor feitelijke vragenronde. Inbreng op donderdag 30 april om 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met in ieder geval ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, vóór zomerreces.

Reactie op de publicatie op een website van foto’s afkomstig uit het onderzoek aan de wrakstukken van MH17

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015. Reactie op de publicatie op een website van foto’s afkomstig uit het onderzoek aan de wrakstukken van MH17 - 33997-37

Besluit: Aanhouden; uitkomsten strafrechtelijk onderzoek afwachten.

Afronding project verbetering informatiebeveiliging

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 maart 2015. Afronding project verbetering informatiebeveiliging - 34000-V-62

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) wetgevingsoverleg over Jaarverslag 2014 Buitenlandse Zaken

Antwoorden op vragen van de commissie over het gesprek met de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het gesprek met de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) - 34000-V-57

Besluit: Reeds betrokken bij plenair VSO d.d. 1 april 2015.

Afschrift van de reactie op de brief aan Amnesty International m.b.t de economische missie naar China

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 maart 2015. Afschrift van de reactie op de brief aan Amnesty International m.b.t de economische missie naar China - 2015Z05356

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op artikel New York Times inzake vermeende samenwerking tussen politie Kunduz en de Taliban

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 maart 2015. Reactie op artikel New York Times inzake vermeende samenwerking tussen politie Kunduz en de Taliban - 27925-532

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg over voortgangsrapportage Afghanistan-missie (voortouw commissie voor Defensie).

Afschrift van de kabinetsreactie op het AIV-advies “De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?”

Zaak: Brief regering - minister Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 maart 2015. Afschrift van de kabinetsreactie op het AIV-advies “De toekomst van de Arctische regio: samenwerking of confrontatie?” - 34000-V-56

Besluit: Agenderen voor Schriftelijk Overleg. Inbrengdatum vaststellen op 29 april om 14.00 uur.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake een afschrift van de brief van HRW en meerdere organisaties m.b.t. beschermen van scholen en universiteiten tegen militair gebruik

Zaak: Brief regering - minister Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 maart 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake een afschrift vann de brief van HRW en meerdere organisaties m.b.t. beschermen van scholen en universiteiten tegen militair gebruik - 2015Z05153

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding concept opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 7 april 2015. BOR-notitie: advies opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 - 2015Z06190

Besluit: Betrekken bij Schriftelijk Overleg over brief minister inzake concept opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015.

Zaak: Brief regering - minister Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 maart 2015. Aanbieding concept opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 - 31271-16

Besluit: Agenderen voor Schriftelijk Overleg. Inbrengdatum vaststellen op 23 april 2015 om 16.00 uur.

Uitnodiging voor Interparlementaire commissievergadering (EP, Brussel, 5 mei) over Europees nabuurschapsbeleid en Veiligheid- en Defensiezaken

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 7 april 2015. Uitnodiging commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement voor interparlementaire vergadering over Europees buitenlands -en veiligheidsbeleid d.d. 5 mei 2015 - 2015Z06305

Besluit: Belangstelling voor deelname inventariseren

Verzoek, namens MLC, om gesprek over problematiek in Democratische Republiek Congo en situatie van dhr. Bemba

Zaak: Brief derden - W. Kabula te - 24 maart 2015. Verzoek, namens MLC, om aandacht voor problematiek in Democratische Republiek Congo en situatie van dhr. Bemba - 2015Z05310

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek CPD, namens Nederlands-Turkse gemeenschap, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog

Zaak: Brief derden - Centre for Public Debate (CPD) te Den Haag - 18 maart 2015. Verzoek CPD, namens Nederlands-Turkse gemeenschap, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog - 2015Z05828

Besluit: Ontvangen in bijzondere procedure na het meireces door het lid Ten Broeke.