Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 september 2014

Gepubliceerd: 11 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0139926
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=74ddff84-e3a6-404b-bd61-625bbd9db39b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%209%20september%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33835, 29683, 21501, 21501, 31389, 33037, 33643, 22112, 29664, 21501, 28625, 21501, 21501, 21501, 33037, 28973, 29659, 32849, 32670, 33450, 32670, 32670, 27428, 27428, 27858, 21501, 28625, 26991, 33835, 28286, 29683, 28286, 26991, 26991, 26991, 26991, 26991, 26991, 31532, 31532, 33979, 30991, 32627, 22112, 33910, 26991, 32224, 32615, 33910, 33910, 33910, 21501, 22112, 33707, 33587, 33587, 32605, 22112, 31311, 21501, 22112, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 32637, 32637, 26643, 26643, 33902, 33529, 31574, 30196, 28165, 28165, 25422, 25422, 32839, 32645

Inhoud


Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van EZ te vragen om de toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken van de NVWA ruim voor het AO NVWA naar de Kamer te sturen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 10 september 2014. Rappel van het lid Geurts om de toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken van de NVWA ruim voor het AO NVWA naar de Kamer te sturen - 2014Z15448

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te vragen om de toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken van de NVWA ruim voor het AO NVWA naar de Kamer te sturen.Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Graus om een algemeen overleg met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS over voedselschandalen en jarenlange doofpotaffaire bij het bedrijf Foppen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) -

Besluit: Het verzoek om een algemeen overleg op korte termijn te plannen over voedselschandalen bij het bedrijf Foppen, wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg zal plaatsvinden op 2 oktober 2014, van 18.30 tot 20.30 uur met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rappel van het lid Geurts inzake de toegezegde brief over de Evaluatie pachtwetgeving (zie ook Kamerstuknummer 27924, nr. 59)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 10 september 2014. Verzoek van het lid Geurts om stand van zakenbrief Pacht (zie ook 27924, nr. 59) - 2014Z15384

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te rappelleren aan de toegezegde brief over Evaluatie pachtwetgeving.

Verzoek van het lid Thieme een rondetafelgesprek huiselijk geweld en dierenmishandeling in te plannen en het AO Huiselijk geweld en dierenwelzijn op 16 oktober 2014 uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 4 september 2014. Verzoek van het lid Thieme een rondetafelgesprek huiselijk geweld en dierenmishandeling in te plannen en het AO Huiselijk geweld en dierenwelzijn uit te stellen. - 2014Z14940

Besluit: Het voorstel is niet gehonoreerd om een rondetafelgesprek huiselijk geweld en dierenmishandeling te organiseren voorafgaand aan het algemeen overleg Huiselijk geweld en dierenwelzijn.
Besluit: Het voorstel is niet gehonoreerd om het algemeen overleg Huiselijk geweld en dierenwelzijn op 16 oktober 2014 van 13.00-15.00 uur uit te stellen.

Verzoek van het lid Thieme met een voorstel voor de indeling van het nota-overleg initiatiefnota over de sluiting van de jacht op 15 september 2015, van 15.00 tot 19.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 4 september 2014. Verzoek van het lid Thieme met een voorstel voor de indeling van het nota-overleg initiatiefnota over de sluiting van de jacht op 15 september 2014, van 15.00 tot 19.00 uur - 2014Z14942

Besluit: Het nota-overleg initiatiefnota over de sluiting van de jacht op 15 september 2015, van 15.00 tot 19.00 uur wordt tot nader order uitgesteld.
Besluit: Het nota-overleg wordt parallel aan de behandeling van de Wet natuurbescherming (TK 33348) gepland.

Verzoek van het lid Ouwehand om de Technische Briefing Wet Natuurbescherming op 11 september 2014, van 15.30 tot 17.00 uur eerder op de dag in te plannen i.v.m. overlap RTG Omgevingswet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 4 september 2014. Verzoek van het lid Ouwehand om de Technische Briefing Wet Natuurbescherming op 11 september 2014, van 15.30 tot 17.00 uur eerder op de dag in te plannen i.v.m. overlap RTG Omgevingswet - 2014Z14936

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om de technische briefing Wet Natuurbescherming op 11 september 2014, van 15.30 tot 17.00 uur te verplaatsen naar 12.00 tot 13.30 uur.

Verzoek van het lid Ouwehand om een algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen te plannen in september.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 17 juli 2014. Verzoek van het lid Ouwehand om in september een algemeen overleg te voeren over de gevolgen van neonicotinoïden / imidacloprid voor vogels. - 2014Z13511

Besluit: Na ommekomst van de beantwoording van het verslag schriftelijk overleg Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium wordt voor het aanstaande kerstreces een algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen gepland met de staatssceretaris van EZ en de staatssecretaris van I&M.24

Verzoek van het lid van Gerven een reactie te vragen op de schadeclaim procedure inzake q-koorts

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 4 september 2014. Verzoek van het lid van Gerven een reactie te vragen op de schadeclaim procedure inzake q-koorts - 2014Z14945

Besluit: Het lid Van Gerven wordt geadviseerd zijn verzoek te doen in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie te vragen op een artikel in het Dagblad van het Noorden over Groot alarm over Waddenvis.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 1 september 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie te vragen op een artikel in het Dagblad van het Noorden over Groot alarm over Waddenvis. - 2014Z14645

Besluit: Het voorstel is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een reactie te vragen op een artikel in het Dagblad van het Noorden over Groot alarm over Waddenvis.

Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel inzake het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij incl. uitleg over de beleidsruimte betreffende duurzaamheid en mededinging.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 27 augustus 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie op een artikel inzake het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij incl. uitleg over de beleidsruimte betreffende duurzaamheid en mededinging. - 2014Z14404

Besluit: Het voorstel is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een reactie te vragen op een artikel inzake het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij incl. uitleg over de beleidsruimte betreffende duurzaamheid en mededinging.

Rapportage NVWA project vervoer pluimveeketen 201323

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Rapportage NVWA project 'Vervoer pluimveeketen 2013' - 33835-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 4 september 2014, van 10.00 tot 14.00 uur.Rondvraag Landbouw en Natuur

Veterinaire voorschriften voor het verkeer van gezelschapsdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Veterinaire voorschriften voor het verkeer van gezelschapsdieren - 29683-187

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 4 september 2014, van 10.00 tot 14.00 uur.

Antwoorden op openstaande vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 14 juli 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 augustus 2014. Antwoorden op openstaande vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 14 juli 2014 - 21501-32-800

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 2 september 2014, van 18.00 tot 20.30 uur ter voorbereiding van de extra Landbouwraad op 5 september 2014.

Geannoteerde agenda extra Landbouw- en Visserijraad naar aanleiding van boycot Rusland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 augustus 2014. Geannoteerde agenda extra Landbouw- en Visserijraad naar aanleiding van boycot Rusland - 21501-32-799

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 2 september 2014, van 18.00 tot 20.30 uur ter voorbereiding van de extra Landbouwraad op 5 september 2014.

Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten - 31389-145

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 4 september 2014, van 10.00 tot 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-14

Toezending van twee afschriften inzake IJsselmeer-visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2014. Toezending van twee afschriften inzake IJsselmeer-visserij - 2014Z12855

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 juli 2014 op 8 juli 2014

Aanbieding van de achtste derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden22

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2014. Aanbieding van de achtste derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-129

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 juli 2014 op 8 juli 2014.

Voortgangsrapportage Plant -en Diergezondheidspakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Voortgangsrapportage Plant -en Diergezondheidspakket - 33643-15

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 juli 2014 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 14 juli 2014.

Problematiek rond de betalingen in het kader van de EU-schoolfruitregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Problematiek rond de betalingen in het kader van de EU-schoolfruitregeling - 22112-1874

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 juli 2014 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 14 juli 2014.

Maatregelen schubvis-visserij IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Maatregelen schubvis-visserij IJsselmeer - 29664-121

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 juli 2014 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 14 juli 2014.

Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 14 juli 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 14 juli 2014 - 21501-32-795

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 8 juli 2014 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad van 14 juli 2014.

Reactie op moties over de directe betalingen van het GLB (Kamerstuk 28 625, nrs. 195, 209 en 210)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2014. Reactie op moties over de directe betalingen van het GLB - 28625-215

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Uitwerking directe betalingen van het GLB op 2 juli 2014.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 juli 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 2 september 2014, van 18.00 tot 20.30 uur ter voorbereiding van de extra Landbouwraad op 5 september 2014.

Beantwoording vragen commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 14 juli 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 14 juli 2014 - 21501-32-798

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 2 september 2014, van 18.00 tot 20.30 uur ter voorbereiding van de extra Landbouwraad op 5 september 2014.

Maatregelen naar aanleiding van de beperking van de import van landbouwproducten door Rusland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 augustus 2014. Maatregelen naar aanleiding van de beperking van de import van landbouwproducten door Rusland - 21501-20-904

Besluit: Reeds geagendeerd voor het extra algemeen overleg op 2 september 2014, van 18.00 tot 20.30 uur ter voorbereiding van de Landbouwraad op 5 september 2014.

Verzoek van het lid Lodders een algemeen overleg te plannen ter voorbereiding van de extra Landbouw- en Visserijraad op 5 september 2014.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 14 augustus 2014. Verzoek van het lid Lodders een algemeen overleg te plannen ter voorbereiding van de extra Landbouw- en Visserijraad op 5 september 2014 - 2014Z14058

Besluit: In een emailprocedure op 15 augustus is besloten ter voorbereiding van de extra Landbouwraad op 5 september 2014 algemeen overleg te voeren op dinsdag 2 september 2014.

Informatie over de ingestelde boycot vanuit Rusland van met name agrarische producten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 augustus 2014. Informatie over de ingestelde boycot vanuit Rusland van met name agrarische producten - 21501-20-903

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 2 september 2014, van 18.00 tot 20.30 uur ter voorbereiding van de extra Landbouwraad op 5 september 2014.

Verzoek van het lid Geurts om een stand van zaken brief nav ingestelde boycot vanuit Rusland van met name agrarische producten.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 7

Besluit: In een emailprocedure is op 7 augustus 2014 besloten het kabinet de stand van zaken te vragen inzake de ingestelde boycot vanuit Rusland van met name agrarische producten

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief met nadere informatie ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de brief met nadere informatie ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet - 33037-131

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO Nadere informatie ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet op 2 juli 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33037-13

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over het vertrek van de heer Van Doorn uit de Commissie van Doorn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 augustus 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over het vertrek van de heer Van Doorn uit de Commissie van Doorn - 28973-141

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de intensieve veehouderij op 3 september 2014.

Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 27 augustus 2014. Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” - 34004

Besluit: De minister van EZ verzoeken om een kabinetsreactie op de initiatiefnota.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Programmavoorstel rondetafelgesprek Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 3 september 2014. Stafnotitie met een voorstel voor het programma rondetafelgesprek ‘Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)’ - 2014Z14833

Besluit: Ingestemd is met de genodigdenlijst met toevoeging van een afgevaardigde namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) aan blok 2 en een afgevaardigde namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan blok 3.

Aanbieding van de jaarstukken 2013 van Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel landbouw en natuur.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Verslag schriftelijk overleg inzake het concept-convenant met Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 juni 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het concept-convenant met Staatsbosbeheer - 29659-125

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VAO Staatsbosbeheer.

Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 september 2014. Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V. - 32849-33

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering waarbij dit onderwerp geagendeerd wordt onder de rubriek Energie.De commissie is in afwachting van de brief met een nadere toelichting op de afgegeven vergunning, verzocht tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 4 september 2014.

Bescherming van offshore Natura 2000-gebieden in de Noordzee en start aanwijzingsprocedure mariene Natura 2000-gebieden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 augustus 2014. Bescherming van offshore Natura 2000-gebieden in de Noordzee en start aanwijzingsprocedure mariene Natura 2000-gebieden - 32670-90

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 oktober 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

Advies alternatieve invulling met meer draagvlak voor het Buijtenland van Rhoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 juni 2014. Advies alternatieve invulling met meer draagvlak voor het Buijtenland van Rhoon - 33450-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 oktober 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Geurts over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juli 2014. Reactie op verzoek van het lid Geurts over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn - 32670-89

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn.

Stand van zaken van het Programma aanpak stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2014. Stand van zaken van het Programma aanpak stikstof (PAS) - 32670-8818

Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen voorhangprocedure van het Programma aanpak stikstof (PAS).

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Kamerstuk 27 428, nr. 271)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 - 27428-288

Besluit: Het verslag wordt aangemeld voor een VSO met als eerste spreker het lid Ouwehand.

Uitstel inwerkingtreding Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juli 2014. Uitstel inwerkingtreding Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 - 27428-287

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 augustus 2014. Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium - 27858-274

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 september 2014 om 16.00 uur.
Besluit: Een algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen wordt ingepland ruim voor het aanstaande kerstreces met de staatssecretarissen van EZ en van I&M.

Reactie Europese Commissie m.b.t. EU-voorstellen betreffende klonen en nieuwe voedingsmiddelen

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 25 juli 2014. Reactie Europese Commissie m.b.t. EU-voorstellen betreffende klonen en nieuwe voedingsmiddelen - 2014Z14143

Besluit: De staatssecretaris van EZ verzoeken om een kabinetsreactie, te ontvangen tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 en 14 oktober op 8 oktober 2014 van 11.00-13.30 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 en 14 oktober 2014 op 8 oktober 2014 van 11.00 tot 13.30 uur.

Vergelijking tussen de steunmaatregelen zoals die tijdens de EHEC-crisis in 2011 golden en de naar aanleiding van de Russische boycot getroffen steunmaatregelen voor groenten en fruit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 september 2014. Vergelijking tussen de steunmaatregelen zoals die tijdens de EHEC-crisis in 2011 golden en de naar aanleiding van de Russische boycot getroffen steunmaatregelen voor groenten en fruit - 21501-32-80117

Besluit: Agenderen voor het SO informele Landbouwraad d.d. 29 en 30 september 2014 op 19 september 2014 om 10.00 uur.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en de Werkgroep Grauwe Kiekendief inzake de vergroening van het landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 augustus 2014. Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en de Werkgroep Grauwe Kiekendief inzake de vergroening van het landbouwbeleid - 2014Z14135

Besluit: Agenderen voor het SO informele Landbouwraad d.d. 29 en 30 september 2014 op 19 september 2014 om 10.00 uur.

Wijzigingen voor de invulling van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 juli 2014. Wijzigingen voor de invulling van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 28625-216

Besluit: Agenderen voor het SO informele Landbouwraad d.d. 29 en 30 september 2014 op 19 september 2014 om 10.00 uur.

Toestemming voor deelname inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aan rondetafelgesprek Voedselveiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 augustus 2014. Toestemming voor deelname inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aan rondetafelgesprek Voedselveiligheid - 2014Z14329

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken omtrent de recall bij Van Hattem Vlees BV en over de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de NVWA naar vermeende fraude bij een verwerker van vleeswaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Stand van zaken omtrent de recall bij Van Hattem Vlees BV en over de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de NVWA naar vermeende fraude bij een verwerker van vleeswaren - 26991-421

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg NVWA.

Eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg NVWA.

Aanbieding jaarverslag 2013 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 augustus 2014. Aanbieding jaarverslag 2013 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - 33835-11

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg NVWA en desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel landbouw en natuur.
Besluit: Indien mogelijk wordt het algemeen overleg NVWA voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel landbouw en natuur gepland.

Toezegging Wetgevingsoverleg Jaarverslag van 24 juni 2014, toezegging Algemeen Overleg NVWA van 6 februari 2014 naar de wenselijkheid en mogelijkheden van herkenbare perceelsregistratie en overige welzijnsgerelateerde zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2014. Herkenbare perceelsregistratie en overige welzijnsgerelateerde zaken - 28286-750

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel landbouw en natuur.

Besmettelijke ziekte bij bijen: Amerikaans Vuilbroed

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 september 2014. Besmettelijke ziekte bij bijen: Amerikaans Vuilbroed - 29683-188

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014, van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.

Antibioticagebruik in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 september 2014. Antibioticagebruik in de veehouderij - 2014Z14719

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014, van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.

Q-koorts besmetting in Heteren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 juli 2014. Q-koorts besmetting in Heteren - 28286-752

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014, van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.

Stand van zaken maatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 augustus 2014. Stand van zaken maatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij - 26991-428

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014, van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.15

Stand van zaken maatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 juli 2014. Stand van zaken maatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij - 26991-427

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014, van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.

Vervolgmaatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 juli 2014. Vervolgmaatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij - 26991-426

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014, van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.

Vondst verboden stof in diervoeder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 juli 2014. Vondst verboden stof in diervoeder - 26991-425

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014, van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS.

Importcontroles door de Food and Veterinary Office (FVO) en beantwoording vragen over paardenvlees

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juli 2014. Importcontroles door de Food and Veterinary Office (FVO) en beantwoording vragen over paardenvlees - 26991-424

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Kamerstuk 33 037, nr. 126)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit houdende

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgang Taskforce Voedselvertrouwen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2014. Voortgang Taskforce Voedselvertrouwen - 26991-423

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 oktober van 10.00 tot 13.00 uur.

Aanbieding Update Monitor Voedselverspilling 2009-2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2014. Aanbieding Tweede Monitor “Voedselverspilling in Nederland” over de periode 2009-2012 - 31532-137

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 oktober van 10.00 tot 13.00 uur.

Rapport 'De voedselketen in beeld' van de Consumentenbond

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Rapport 'De voedselketen in beeld' van de Consumentenbond - 31532-136

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 oktober van 10.00 tot 13.00 uur.

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Behandeling wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-4

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-4

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) - 33979

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 oktober 2014 om 12.00 uur.

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 juni 2014.

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 11 september 2014 om 16.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het besluit naar oordeel van de Kamer voldoende is besproken.

Beleidsdoorlichting Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 27 augustus 2014. BOR-notitie Beleidsdoorlichting Groen onderwijs - 2014Z14408

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juni 2014. Beleidsdoorlichting Groen onderwijs van hoge kwaliteit - 30991-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 24 september 2014 om 14.00 uur.

Aanbieding meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2014. Aanbieding meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 - 32627-17

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Tuinbouw.

Verzoek Natuur Rhoon, namens enkele inwoners van Rhoon, tot aanbieding petitie 'Hou vast aan het plan hoogwaardige natte natuur in de 2 laagste polders Buijtenland van Rhoon'

Zaak: Brief derden - Natuur Rhoon te - 22 juli 2014. Verzoek Natuur Rhoon, namens enkele inwoners van Rhoon, tot aanbieding petitie 'Hou vast aan het plan hoogwaardige natte natuur in de 2 laagste polders Buijtenland van Rhoon' - 2014Z13620

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 23 september 2014 om 13.45 uur.Landbouw/Dierhouderij

Uitnodiging voor akkerbouw-excursie en oproep VVD het Bildt om de NAK niet onder te brengen bij de NVWA.

Zaak: Brief derden - VVD het Bildt te Oude Bildtzijl - 18 juli 2014. Oproep VVD het Bildt om de NAK niet onder te brengen bij de NVWA en uitnodiging voor akkerbouw-excursie - 2014Z13578

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Ministerie van Economische Zaken voor informele bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken d.d. 9 oktober 2014.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Economische Zaken te Den Haag - 4 september 2014. Uitnodiging Ministerie van Economische Zaken voor bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken d.d. 9 oktober 2014 - 2014Z14980

Besluit: De commissie geeft graag gehoor aan de uitnodiging voor een informele bijeenkomst met de bewindspersonen van Economische Zaken. De bewindspersonen zal worden verzocht het tijdstip van deze bijeenkomst iets te verlaten waardoor leden in de gelegenheid zijn om de installatie van de nieuwe voorzitter van de SER bij te wonen.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Geen agendapunten12

Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden en het Senaat van Italië voor vergadering van voorzitters van commissies voor landbouw, industriële ontwikkeling en SMEs d.d. 26-27 oktober 2014.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 4 september 2014. EU-stafnotitie: interparlementaire conferentie landbouw en MKB- 26 en 27 oktober 2014 (Rome) - 2014Z14955

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - Kamer van Afgevaardigden Italië te Den Haag - 1 augustus 2014. Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden en het Senaat van Italië voor vergadering van voorzitters van commissies voor landbouw, industriële ontwikkeling en SMEs d.d. 26-27 oktober 2014 - 2014Z13834

Besluit: Via een schriftelijke ronde zal de belangstelling van leden voor deelname aan deze vergadering worden geinventariseerd.

Reacties op de consultaties van de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2014. Reacties op de consultaties van de Europese Commissie - 22112-1875

Besluit: Het kabinet zal worden verzocht om zodra consultaties zijn afgerond deze, incl. een kabinetsappreciatie, aan de Kamer aan te bieden.

Besluit houdende wijziging van diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 augustus 2014. Besluit houdende wijziging van diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen - 33910-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 augustus 2014. Ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen - 26991-429

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 11 september 2014 om 16.00 uur
Besluit: De minister van EZ wordt verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het besluit naar oordeel van de Kamer voldoende is besproken

Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2015

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Besluit: Fracties kunnen een eventueel onderzoeksvoorstel uiterlijk 1 oktober 2014 indienen bij de staf van de commissie, dit met het oog op agendering en finale besluitvorming in de procedurevergadering van dinsdag 7 oktober 2014.

Verzoek van het lid Leegte om een stand van zaken brief m.b.t. de splitsing autoriteit nucleaire veiligheid.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 10 september 2014. Verzoek van het lid Leegte om een stand van zaken brief m.b.t. de splitsing autoriteit nucleaire veiligheid. - 2014Z15411

Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om een stand van zakenbrief inzake de splitsing Autoriteit Nucleaire Veiligheid, te ontvangen voor het WGO Energie.10

Verzoek van het lid Van Veldhoven om de minister te verzoeken de voorgestelde toezichtsstructuur op het uitvoeringsorgaan voor schadeherstel agv aardbevingen in Groningen aan de Kamer te zenden voor het AO Gaswinning op 24 september 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 4 september 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om de Minister te verzoeken de voorgestelde toezichtsstructuur op het uitvoeringsorgaan voor schadeherstel agv aardbevingen in Groningen aan de Kamer te zenden voor het AO Gaswinning op 24 september 2014. - 2014Z14954

Besluit: Het verzoek om de minister van EZ te vragen de voorgestelde toezichtsstructuur op het uitvoeringsorgaan voor schadeherstel als gevolg van aardbevingen in Groningen naar de Kamer te sturen voor het algemeen overleg Voortgang Groningen gaswinning dossier op 24 september 2014, wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Van Veldhoven om de minister van EZ om een reactie te vragen op het nieuws dat de doelen van het Energieakkoord niet gehaald gaan worden, en het verzoek de Nationale Energieverkenning met Kabinetsreactie naar de Kamer te sturen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 4 september 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om de Minister van EZ om een reactie te vragen op het nieuws dat de doelen van het Energieakkoord niet gehaald gaan worden, en het verzoek de Nationale Energieverkenning met Kabinetsreactie naar de Kamer te sturen. - 2014Z14950

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving dat de doelen van het Energieakkoord niet gehaald gaan worden alsmede het verzoek om de Nationale Energieverkenning inclusief kabinetsreactie naar de Kamer te sturen, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie op brieven (2014z04203 plus bijlagen) inzake draadloze frequenties in Europa

Zaak: Brief derden - Vereniging Facilitaire Sectie AFN (AFN) te Hilversum - 5 maart 2014. Zorgen AFN over gebruik van draadloze frequenties in Europa - 2014Z04203

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister een reactie te vragen op de twee brieven van de AFN over het gebruik van draadloze frequenties in Europa. De minister wordt verzocht het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 6 augustus 2014. Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie op brieven (2014z04203) inzake draadloze frequenties in Europa - 2014Z13881

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister een reactie te vragen op de twee brieven van de AFN over het gebruik van draadloze frequenties in Europa. De minister wordt verzocht om de reactie ruim voor het het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november 2014 naar de Kamer te sturen.9

Verzoek van het lid Gesthuizen om een (technische) briefing door ACM over de postmarkt (agenda pv 9 september 2014)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 5 augustus 2014. Verzoek van het lid Gesthuizen om een (technische) briefing door ACM over de postmarkt - 2014Z13866

Besluit: De minister van Economisch Zaken zal toestemming worden gevraagd voor het houden van een technische briefing door de ACM waarna er schriftelijk zal worden geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is

Aanbieding Toezichtverslag PBO over 2013 en het Tussentijds Toezichtverslag PBO 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 augustus 2014. Aanbieding Toezichtverslag Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) over 2013 en het Tussentijds Toezichtverslag PBO 2014 - 32615-19

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (TK-33910) op 3 september 2014. Rondvraag Economie en Innovatie

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 september 2014. Derde nota van wijziging - 33910-11

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33910-11

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 augustus 2014. Aanbieding van de inventarisatie juridische procedures product- en bedrijfschappen (peildatum 1 juli 2014) - 33910-10

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33910-10

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 augustus 2014. Tweede nota van wijziging - 33910-8

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33910-8

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2014. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) - 339108

Besluit: Reeds plenair behandeld op 3 september 2014.

Aanbieding van de geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 21 en 22 juli 2014, Milaan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juli 2014. Aanbieding van de geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 21 en 22 juli 2014, Milaan - 21501-30-332

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Concurrentieraad 21-22 juli 2014 op 15 juli 2015.

Fiche: Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014. Fiche: Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid - 22112-1866

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Concurrentieraad 21-22 juli 2014 op 15 juli 2014.

Verzoek RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Zeeland en Omroep Gelderland tot aanbieding petitie m.b.t. ervaringen luisteraars met 112-meldingen d.d. 9 september 2014.

Zaak: Brief derden - Omroep Gelderland te Arnhem - 1 september 2014. Verzoek RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Zeeland en Omroep Gelderland tot aanbieding petitie m.b.t. ervaringen luisteraars met 112-meldingen d.d. 9 september 2014 - 2014Z14669

Besluit: In een emailprocedure van 3 september 2014 is besloten dit verzoek te honoreren op 9 september 2014 om 13.30 uur.

Aanbieding van het jaarverslag 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 augustus 2014. Aanbieding van het jaarverslag 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek - 33750-XIII-128

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel economie en innovatieOverig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 31 juli 2014. 33707/33587 Nota naar aanleiding van het verslag (initiatiefvoorstel) - 33707-87

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 14 augustus 2013. Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) - 33707

Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s.

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 1 augustus 2014. Tweede nota van wijziging - 33587-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33587-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 31 juli 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33587-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33587-6

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 21 maart 2013. Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) - 33587

Besluit: Na ontvangst van het rapport van de VNG over het wetsvoorstel Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK33 587), dat naar verwachting komende week naar de Kamer wordt gestuurd, opnieuw agenderen voor de procedurevergadering op woensdag 24 september a.s.

Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over intellectueel eigendom en ontwikkelingslanden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over intellectueel eigendom en ontwikkelingslanden - 32605-147

Besluit: De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitstel BNC-fiche Mededeling 'Onderzoek en Innovatie: de bronnen van toekomstige groei', COM (2014) 339

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2014. Uitstel toezending BNC-fiche inzake Mededeling 'Onderzoek en Innovatie: de bronnen van toekomstige groei', COM (2014) 339 - 22112-1877

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, aangekondigde informatie afwachten

Cijfers ziekteverzuimverzekeringen6

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2014. Cijfers ziekteverzuimverzekeringen in het MKB - 31311-131

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, aangekondigde informatie afwachten

Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst en stand van zaken EFRO 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 augustus 2014. Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst en stand van zaken EFRO 2014-2020 - 21501-08-525

Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg informele Cohesieraad op 6 oktober 2014.

Fiche 3: Verordening statistiek betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 september 2014. Fiche: Verordening statistiek betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen - 22112-1894

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de "Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 september" op dinsdag 23 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur

EU-voorstel: Mededeling "Groen actieplan voor het MKB" COM (2014) 440

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 augustus 2014. EU-voorstel: Mededeling "Groen actieplan voor het MKB" COM (2014) 440 - 2014Z13975

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de "Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 september" op dinsdag 23 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur

Fiche 1: Richtlijn verspreiding gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 september 2014. Fiche: Richtlijn verspreiding gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden - 22112-1892

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de "Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 september" op dinsdag 23 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur

Uitstel BNC-fiche Richtlijn betreffende de verspreiding van gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden, COM (2014) 344

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2014. Uitstel BNC-fiche Richtlijn betreffende de verspreiding van gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden, COM (2014) 344 - 22112-1878

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 21-22 juli 2014 in Milaan (Italië)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 augustus 2014. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 21-22 juli 2014 in Milaan (Italië) - 21501-30-334

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de "Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 september" op dinsdag 23 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur

Beantwoording van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 21 en 22 juli 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 21 en 22 juli 2014 - 21501-30-333

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de "Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 september" op dinsdag 23 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur

Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 juni 2014. Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7) - 21501-31-343

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de "Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 september" op dinsdag 23 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur

Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering - 32637-147

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur

Stand van zaken met betrekking tot betaaltermijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2014. Stand van zaken met betrekking tot betaaltermijnen - 33750-VII-66

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur
Besluit: Aansluitend het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur zal van 15.00 tot 17.00 uur het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie plaatsvinden, dit in verband met raakvlakken tussen beide AO's

Reactie op het amendement van het lid Schouten dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2014. Reactie op het amendement van het lid Schouten dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw - 33750-XIII-126

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 19 november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur4

Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Kabinetsreactie op het Strategisch Kader TO2 federatie en het Strategisch Plan TNO 2015-2018

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2014. Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Kabinetsreactie op het Strategisch Kader TO2 federatie en het Strategisch Plan TNO 2015-2018 - 32637-146

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 19 november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur

Voortgang van de motie van de leden Monasch en Albert de Vries over de beschikbare middelen voor de aanleg van breedband in krimp- en plattelandsgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Voortgang van de motie van de leden Monasch en Albert de Vries over de beschikbare middelen voor de aanleg van breedband in krimp- en plattelandsgebieden (Kamerstuk 33 400-VII, nr. 38) - 26643-321

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik, invulling motie De Liefde c.s. inzake positie kleinzakelijke gebruikers en andere toezeggingen op het gebied van telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2014. Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik, positie kleinzakelijke gebruikers en andere toezeggingen op het gebied van telecommunicatie - 26643-319

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

Afschrift van reactie op verzoek Stichting Dorpsraad Tilligte om aandacht voor de slechte mobiele bereikbaarheid in het Oosten van het land

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2014. Afschrift van reactie op verzoek Stichting Dorpsraad Tilligte om aandacht voor de slechte mobiele bereikbaarheid in het Oosten van het land - 2014Z12565

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 op woensdag 17 december a.s. van 14.00 tot 16.00 uur
Besluit: Voor dit algemeen overleg worden de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie uitgenodigd

Afschrift reactie op de brief van het CDA-gemeenteraadslid Van Bree inzake de mobiele bereikbaarheid van 1-1-2

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juni 2014. Afschrift reactie op de brief van het CDA-gemeenteraadslid Van Bree inzake de mobiele bereikbaarheid van 1-1-2 - 2014Z11298

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 op woensdag 17 december a.s. van 14.00 tot 16.00 uur
Besluit: Voor dit algemeen overleg worden de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie uitgenodigd

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juli 2014. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten - 33991

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 september 2014 te 12.00 uur
Besluit: In principe zal een blanco verslag worden uitgebracht waarna het als hamerstuk wordt aangemeld

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juli 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33902-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33902-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2014. Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) - 33902

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding jaarverslag 2013 van Staatstoezicht op de Mijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juli 2014. Aanbieding jaarverslag 2013 van Staatstoezicht op de Mijnen - 33750-XIII-127

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel economie en innovatieEconomie en Innovatie

BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, C.R. Broer - 27 augustus 2014. BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie - 2014Z14415

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Voortgang Groningen gaswinning dossier

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Stand van zaken Groningen gaswinning dossier - 33529-59

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang Groningen gaswinning dossier op 24 september 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.2
Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om een stand van zakenbrief betreffende het winningsplan te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Voortgang Groningen gaswinning dossier en de commissie uiterlijk vrijdag 12 september a.s. te informeren of het winningsplan voor het algemeen overleg naar de Kamer wordt gestuurd.

Voortgang programma "uitkoop en verkabeling"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2014. Voortgang programma "uitkoop en verkabeling" - 31574-36

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Energieakkoord: alternatief voor de afspraak over kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2014. Energieakkoord: alternatief voor de afspraak inzake het sluiten van oude kolencentrales - 30196-252

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het Energieakkoord.

Antwoorden op vragen van de commissie over het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan - 28165-179

Besluit: Agenderen voor het te plannen wetgevingsoverleg Energie.

Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 februari 2014. Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan - 28165-176

Besluit: Agenderen voor het te plannen wetgevingsoverleg Energie.

Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juli 2014. Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire Veiligheid - 25422-111

Besluit: Agenderen voor het te plannen wetgevingsoverleg Energie.

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen 2013 (Storingsrapportage 2013)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2014. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen 2013 (Storingsrapportage 2013) - 25422-110

Besluit: Agenderen voor het te plannen wetgevingsoverleg Energie.

Beantwoording vragen met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2014. Beantwoording vragen met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling - 32839-27

Besluit: Agenderen voor het te plannen wetgevingsoverleg Energie.
Gerelateerde kamerstukken: 32839-27

Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2014. Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden - 32645-60

Besluit: Agenderen voor het te plannen wetgevingsoverleg Energie.