Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 maart 2014

Gepubliceerd: 28 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A012932
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ab16aa18-0c90-4797-a4c2-9b526e6bd4ce&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20VWS%2027%20maart%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33891


Verzoek om reactie inzake Meer administratieve lasten in regelarme zorg - Actueel - Skipr 26 maart 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 26 maart 2014. Verzoek om reactie inzake Meer administratieve lasten in regelarme zorg - Actueel - Skipr 26 maart 2014 - 2014Z05526

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

Definitieve vaststelling te nodigen personen/organisaties voor het rondetafelgesprek Euthanasie in relatie tot psychiatrie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 19 maart 2014. Opzet RTG euthanasie en psychiatrie - 2014Z05107

Besluit: verzoek gehonoreerd, zie bovenstaand besluitRondvraag

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 maart 2014. Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 april 2014.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op brief van de Eerste Kamer inzake planning Algemene Politieke Beschouwingen en spoedeisende wetsvoorstellen in 2014

Reactie op verzoek commissie inzake hervorming langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 maart 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime - 33891-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wet langdurige zorg (33891)
Gerelateerde kamerstukken: 33891-5