Besluitenlijst van de Extra procedurevergadering van dinsdag 18 februari 2014

Gepubliceerd: 18 februari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A00730
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd41272d-db25-457f-8bb1-c642b60ef1e4&title=Besluitenlijst%20Extra%20procedurevergadering%20OCW%20op%2018%20februari%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31293, 33157


woensdag 19 februari a.s. van 13.30 – 15.15 uur in TilanuskamerTechnische briefing en Video conference met dhr. A. Schleicher overPisa resultaten (OECD) van 19 februari a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.C.E. de Kler - 18 februari 2014. woensdag 19 februari a.s. van 13.30 – 15.15 uur in Tilanuskamer - 2014Z03055Technische briefing en Video conference met dhr. A. Schleicher overPisa resultaten (OECD) van 19 februari a.s.

Besluit: De videoconferentie en de technische briefing daaraan voorafgaand wordt geannuleerd en op een later moment georganiseerd waarbij de heer Schleicher wordt uitgenodigd voor een openbaar gesprek over de Pisa resultaten (OECD.)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 januari 2014. Ontwerp van het Toetsbesluit PO - 31293-195

Besluit: Een verslag schriftelijk overleg wordt aangevraagd (voor het krokusreces) met als eerste spreker het lid Van Meenen.Rondvraag Overig

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over de uitwerking andere eindtoetsen in het primair onderwijs en het Toetsbesluit - 33157-54

Besluit: Een verslag schriftelijk overleg wordt aangevraagd (voor het krokusreces) met als eerste spreker het lid Van Meenen.
Noot: Deze week loopt de voorhangtermijn af.De Kamer heeft op 11 februari jl. besloten tot een debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (aangevraagd door het lid Klaver).
Gerelateerde kamerstukken: 33157-54