Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 februari 2014

Gepubliceerd: 12 februari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0019512
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bef598c0-fc50-48c9-91ad-53fcade30d6e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2011%20februari%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26991, 21501, 32201, 33576, 29659, 33669, 26991, 27858, 32336, 33043, 27858, 27428, 27428, 27428, 33037, 33322, 33037, 33322, 33037, 33037, 28286, 32615, 33529, 33529, 33529, 24095, 24095, 22112, 33043, 32637, 21501, 24095, 24095, 32637, 32637, 29826, 32645

Inhoud


Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief betreffende de stemming in de EU betreffende maistype 1507 en hoe het kabinet hier mee omgaat.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 12 februari 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief betreffende de stemming in de EU betreffende maistype 1507 en hoe het kabinet hier mee omgaat. - 2014Z02624

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om te verzoeken om een brief waarin uiteengezet wordt hoe het kabinet omgaat met het resultaat van de stemmingen in de EU betreffende maistype 1507.

Verzoek van het lid Ouwehand een kabinetsreactie te vragen op een rapport van PAN Europe: "A Poisonous Injection".

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 11 februari 2014. Verzoek van het lid Ouwehand een kabinetsreactie te ontvangen op een rapport van PAN Europe: "A Poisonous Injection". - 2014Z02512

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een kabinetsreactie te vragen op een rapport van PAN Europe: "A Poisonous Injection" ten behoeve van het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 19 februari

Verzoek van het lid Heerema voor een rondetafelgesprek inzake de Oostvaardersplassen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 11 februari 2014. Verzoek van het lid Heerema voor een rondetafelgesprek inzake de Oostvaardersplassen. - 2014Z02506

Besluit: Het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek inzake de Oostvaardersplassen is niet gehonoreerd.

Voorstel van het lid De liefde (VVD) als rapporteur van het Plant- en Diergezondheidspakket om geen nieuw werkbezoek in te plannen en het algemeen overleg Plant- en Diergezondheidspakket tot nader order uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 10 februari 2014. Verzoek van het lid De Liefde als rapporteur Plant- en Diergezondheidspakket om geen werkbezoek in te plannen i.v.m. het verwerpen van het teeltmateriaal in het Europees Parlement en verzoek om het algemeen overleg Plant- en Diergezondheidspakket tot nader order uit te stellen. - 2014Z02399

Besluit: Het voorstel van de rapporteur van het Plant- en Diergezondheidspakket om geen nieuw werkbezoek in de plannen en het algemeen overleg Plant-en Diergezondheidspakket tot nader order uit te stellen is gehonoreerd.

Verzoek van de leden Lodders en Dijkgraaf om een een stand van zakenbrief over de onderhandelingen met betrekking tot de derogatie en beantwoording aanvullende vragen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 6 februari 2014. Verzoek van de leden Lodders en Dijkgraaf om een een stand van zakenbrief over de onderhandelingen met betrekking tot de derogatie en beantwoording aanvullende vragen. - 2014Z02161

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een stand van zakenbrief te vragen over de onderhandelingen met betrekking tot de derogatie en om een antwoord op enkele aanvullende vragen ten behoeve van het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014.

Verzoek van het lid Lodders om de behandeling Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33669) voort te zetten in een Wetgevingsoverleg.10

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 6 februari 2014. Verzoek van het lid Lodders om de behandeling Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33669) voort te zetten in een Wetgevingsoverleg. - 2014Z02157

Besluit: Het verzoek om de behandeling Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33669) voort te zetten in een Wetgevingsoverleg zal alleen gehonoreerd worden indien deze eerder gepland kan worden dan de plenaire behandeling.

Verzoek van het lid Van Gerven om stand van zaken betreffende uitvoering van zijn motie, Kamerstuk 27 428, nr. 200 over de EFSA

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 6 februari 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om stand van zaken betreffende uitvoering van zijn motie, Kamerstuk 27 428, nr. 200 over de EFSA - 2014Z02145

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven, Kamerstuk 27 428, nr. 200 betreffende de EFSA.

Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het bericht in NRC Next "Zelfs proefdier is soms overtollig'"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 6 februari 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om namens de commissie een reactie te vragen op het bericht in NRC Next "Zelfs proefdier is soms 'overtollig'" - 2014Z02147

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het bericht in NRC Next is gehonoreerd met de aanvulling dat in de reactie tevens wordt uiteengezet welke verschillende soorten experimenten er zijn en wat de gevolgen zijn hiervan voor het aantal overtollige proefdieren.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake mijn voorgenomen besluit ten aanzien van QLL (Kamerstuk 26 991, nr. 393)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 februari 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake mijn voorgenomen besluit ten aanzien van QLL (Kamerstuk 26 991, nr. 393) - 2014Z01966

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 6 februari 2014 van 14.00 tot 18.00 uur.Rondvraag Landbouw en Natuur

Onderzoek naar mogelijk strafbare feiten gepleegd bij de productie van en/of handel in rundvlees bij een slachthuis in Gelderland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2014. Onderzoek naar mogelijk strafbare feiten gepleegd bij de productie van en/of handel in rundvlees bij een slachthuis in Gelderland - 26991-395

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 6 februari 2014 van 14.00 tot 18.00 uur.

Kadavertarieven 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 februari 2014. Kadavertarieven 2014 - 33750-XIII-114

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 11 februari 2014 van 17.30 tot 20.00 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 februari 2014.

Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2014. Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) - 21501-32-763

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 11 februari 2014, van 17.30 tot 20.00 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 februari 2014.

EFMZV-pulsvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 februari 2014. EFMZV-pulsvisserij - 32201-68

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 11 februari 2014 van 17.30 tot 20.00 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 februari 2014.

Verslag van het bezoek aan de Grüne Woche te Berlijn van 16 t/m 18 januari 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2014. Verslag van het bezoek aan de Grüne Woche te Berlijn van 16 t/m 18 januari 2014 - 33750-XIII-111

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 11 februari 2014, van 17.30 tot 20.00 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 februari 2014.

Monitoring en evaluatie van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van de natuur in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 februari 2014. Monitoring en evaluatie van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van de natuur in Nederland - 33576-11

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en NatuurGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Positionering van Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2014. Positionering van Staatsbosbeheer - 29659-122

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsbosbeheer op 5 maart 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

Tweede nota van wijziging Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Tweede nota van wijziging - 33669-32

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.8
Gerelateerde kamerstukken: 33669-32

Gebruik van een mobiele slachtunit bij het slachten van grote grazers uit natuurgebieden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2014. Gebruik van een mobiele slachtunit bij het slachten van grote grazers uit natuurgebieden - 26991-394

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 10 april 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

Niet-chemische gewasbescherming buiten de landbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 februari 2014. Niet-chemische gewasbescherming buiten de landbouw - 27858-227

Besluit: Betrekken bij het VSO over gewasbescherming buiten de landbouw (27858, nr. 220).

Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren "Zo doende 2012"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 februari 2014. Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren "Zo doende 2012" - 32336-26

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierproeven.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt gerappelleerd aan haar toezegging om het plan van aanpak inzake dierproeven naar de Kamer te sturen.

Kabinetsreactie op het Rli-advies “Ruimte voor duurzame landbouw”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2014. Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) “Ruimte voor duurzame landbouw” - 33043-29

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2014 van 16.00-18.30 uur.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad ‘Gewasbescherming en omwonenden’7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 februari 2014. Uitstel reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad ‘Gewasbescherming en omwonenden’ - 27858-226

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op moties van de leden Ouwehand en Klaver met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 februari 2014. Reactie op moties van de leden Ouwehand en Klaver met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen - 27428-264

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 20 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.

Reactie op het rapport van Corporate Europe Observatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2014. Reactie op het rapport van Corporate Europe Observatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem" - 27428-263

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 20 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.

Verslag van de Stuurgroep Gedragscode Licenties Groenteveredelingsbedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2014. Verslag van de Stuurgroep Gedragscode Licenties Groenteveredelingsbedrijven - 27428-262

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 20 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.

Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over alsnog vrijstelling verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 februari 2014. Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over alsnog vrijstelling verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest - 33037-86

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

Uitvoering t.a.v. versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 februari 2014. Uitvoering van de versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking - 33322-51

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-51

Aanpak fraude met mestregelgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2014. Aanpak fraude met mestregelgeving - 33037-85

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 33 322, nr. 48)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 33 322, nr. 48) - 33322-50

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-50

Bericht Boerderij inzake het bewust geen onderscheid maken tussen verschillende mestsoorten bij verwerking fosfaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Reactie op het bericht in de Boerderij over het bewust geen onderscheid maken tussen verschillende mestsoorten bij verwerking fosfaat - 33037-83

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

Toezegging met betrekking tot wetgeving mestvergisters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Toezegging met betrekking tot wetgeving mestvergisters - 33037-84

Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid wordt met een half uur verlengd, van 14.00 tot 17.30 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 20 februari 2014 van 14.00 tot 17.30 uur.

Waterbuffels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Waterbuffels - 28286-712

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.

Illegale handel in apen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Illegale handel in apen - 2014Z01301

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitnodiging NRM voor tweejaarlijkse koeienshow d.d. 27 en 28 juni 2014.

Zaak: Brief derden - Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) te Arnhem - 29 januari 2014. Uitnodiging NRM voor tweejaarlijkse koeienshow d.d. 27 en 28 juni 2014 - 2014Z01556

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.5

Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang van de opheffing van de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)(PBO) (Kamerstuk 32615, nr. 15)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014. Beantwoording vragen commissie over de voortgang van de opheffing van de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)(PBO) - 32615-16

Besluit: Het lid Geurts zal een verzoek tot een VSO indienen bij de Griffie plenair.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Geen agendapuntenBrievenlijst deel Landbouw en Natuur nrs 39 t/m 53Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Landbouw en Natuur

Resultaten van de berekeningen van TNO over de effecten van verschillende productiescenario’s door TNO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2014. Resultaten van de berekeningen van TNO over de effecten van verschillende productiescenario’s door TNO - 33529-33

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de gaswinning in Groningen op 5 februari 2014.Rondvraag Economie en InnovatieGeen agendapuntenOverige rondvraagpunten Economie en InnovatieGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Inkomsten van NAM uit het Groningengas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2014. Inkomsten van NAM uit het Groningengas - 33529-31

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de gaswinning in Groningen op 5 februari 2014.4

Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken, toegezonden aan de Kamer per brief d.d. 17 januari 2014 (Kamerstuk 33 529, nr. 28)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014. Beantwoording vragen commissie over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken - 33529-30

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de gaswinning Groningen op 5 februari 2014.

Reactie op de voorgenomen overname van Ziggo door Liberty Global

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2014. Reactie op de voorgenomen overname van Ziggo door Liberty Global - 24095-362

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 30 januari 2014.

Regional Roaming en mobiel datagebruik

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 januari 2014. Regional Roaming en mobiel datagebruik - 24095-360

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 30 januari 2014.

Toestemming voor deelname van de Inspecteur-generaal der Mijnen aan het rondetafelgesprek Gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 januari 2014. Toestemming voor deelname van de Inspecteur-generaal der Mijnen aan het rondetafelgesprek Gaswinning Groningen - 2014Z01388

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De Inspecteur-Generaal is uitgenodigd en heeft deelgenomen aan het rondetafelgesprek op 29 januari 2014.

Fiche: richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 januari 2014. Fiche: richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen - 22112-1779

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 20-21 februari 2014, gepland op 12 februari 2014 van 13.00-14.30 uur.

EU-stafnotitie: Verslag interparlementaire commissievergadering Cohesiebeleid 27 november 2013.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 6 februari 2014. EU-stafnotitie: Verslag interparlementaire commissievergadering Cohesiebeleid 27 november 2013 - 2014Z02117

Besluit: Ter informatie.

Rondetafelgesprek Staatssteun

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 6 februari 2014. Stafnotitie voorstel programma rondetafelgesprek Staatssteun - 2014Z02103

Besluit: Er wordt ingestemd met de opzet en genodigdenlijst voor het rondetafelgesprek.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 31 januari 2014. Initiatief Rondetafelgesprek Staatssteun - 2014Z01746

Besluit: Er wordt ingestemd met de opzet en genodigdenlijst voor het rondetafelgesprek (ziedaarvoor de stafnotitie).

Reactie op de motie van het lid Van Veldhoven over het SMART formuleren van Green Deals

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 februari 2014. Reactie op de motie van het lid Van Veldhoven over het SMART formuleren van Green Deals - 33043-30

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Groene groei.

Aanbieding AWT-advies "De Kracht van sociale innovatie"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2014. Aanbieding AWT-advies "De Kracht van sociale innovatie" - 32637-119

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op het aangenomen amendement van het lid Schouten (Kamerstuk 33 805 XIII, nr. 4) dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014. Reactie op het aangenomen amendement van het lid Schouten (Kamerstuk 33 805 XIII, nr. 4) dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw - 33805-XIII-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport 'Strategie voor een groene samenleving'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014.

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Groene groei.
Noot: Het algemeen overleg Biobased Economy zal worden samengevoegd met het nog te plannen algemeen overleg Groene groei.

Verslag van de Informele Ministeriële Bijeenkomst over het cohesiebeleid en definitieve allocatie van middelen voor grensoverschrijdende programma’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 januari 2014. Verslag van de Informele Ministeriële Bijeenkomst over het cohesiebeleid en definitieve allocatie van middelen voor grensoverschrijdende programma’s - 21501-08-497

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad Cohesiebeleid (informeel) op 15 april 2014.

Besluit over het al dan niet toepassen van een correctie op de vergoedingen voor landelijke commerciële radiovergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2014. Besluit over het al dan niet toepassen van een correctie op de vergoedingen voor landelijke commerciële radiovergunningen - 24095-361

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 27 maart 2014 van 12.00 tot 15.00 uur.

Uitkomst veiling van de kavels voor commerciële radio A7, B38 en C08

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2013. Uitkomst veiling van de kavels voor commerciële radio A7, B38 en C08 - 24095-352

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 27 maart 2014 van 12.00 tot 15.00 uur.

Officiële lancering van ondernemersplein.nl (het digitale ondernemersplein)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 januari 2014. Officiële lancering van ondernemersplein.nl (het digitale ondernemersplein) - 32637-118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 20 maart 2014 van 13.00-16.00 uur.

Structuurversterking chemiecluster Eemsdelta en stand van zaken Aldel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2014. Structuurversterking chemiecluster Eemsdelta en stand van zaken Aldel - 32637-120

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.Economie en Innovatie

Onderzoek financiële zekerheid bedrijfsbeëindiging Kernenergiewet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 februari 2014. Onderzoek financiële zekerheid bedrijfsbeëindiging Kernenergiewet - 29826-58

Besluit: Aangekondigde onderzoeksresultaten afwachten (zomer 2014).

Besluitvorming over de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 januari 2014. Besluitvorming over de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - 32645-58

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014.

Uitnodiging CDA Kerkrade, namens gemeenteraad Kerkrade, voor werkbezoek aan Limburg i.v.m. mijnschadeproblematiek

Zaak: Brief derden - CDA Kerkrade te Kerkrade - 5 februari 2014. Uitnodiging CDA Kerkrade, namens gemeenteraad Kerkrade, voor werkbezoek aan Limburg i.v.m. mijnschadeproblematiek - 2014Z02056

Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke leden deel willen nemen aan dit werkbezoek.Energie