Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 26 juni 2013

Gepubliceerd: 26 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A03061
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=71ce12a3-f400-4332-825f-7402b799f7b4&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20VWS%2026%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Faillissement Ruwaard van Putten ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2013 Faillissement Ruwaard van Putten ziekenhuis - 2013Z13363

Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 juni 2013