Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 25 juni 2013

Gepubliceerd: 25 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A02988
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d96921bc-51b4-4f11-bc13-1cefc2590d46&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20i.v.m.%20voorbereiding%20tijdelijke%20commissie%20Fyra-enqu%C3%AAte%20d.d.%2025%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Stappenplan ten behoeve van de instelling van een enquêtecommissie V250 / Fyra

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 7 juni 2013 Stappenplan ten behoeve van de instelling van een enquêtecommissie V250 / Fyra - 2013Z11545

Besluit: Ter informatie.

Vaststellen voorstel aan Kamer tot oprichting van tijdelijke commissie Fyra, ter voorbereiding op de parlementaire enquête Fyra

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 24 juni 2013 Conceptvoorstel oprichting TC Fyra tbv extra pv 25-06 - 2013Z13127

Besluit: Het voorstel wordt vastgesteld, met de toevoeging van het belang van aandacht voor de rol de politiek in het Fyra-dossier. Het voorstel van het lid De Boer (VVD) om het bouwproces van de Fyra-treinstellen toe te voegen wordt eveneens gehonoreerd. De voorzitter wordt gemandateerd om samen met de commissiestaf de conceptbegroting eventueel aan te passen.
Noot: Dit voorstel wordt aangeboden aan het Presidium, die het vervolgens zal doorgeleiden naar de Kamer. De Kamer zal er naar verwachting volgende week over stemmen.