Besluitenlijst van de extra- procedurevergadering van donderdag 20 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A02939
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=42baf1b6-0fe5-449a-aa47-42f82f5c237b&title=Besluitenlijst%20extra%20OCW-procedurevergadering%2020-06-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Reactie op de gevolgen van het verlaten van de onderhandelingstafel van het Nationaal Onderwijsakkoord door de AOb

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2013 Reactie op de gevolgen van het verlaten van de onderhandelingstafel van het Nationaal Onderwijsakkoord door de AOb - 2013Z12747

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.