Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 29 oktober 2013

Gepubliceerd: 30 oktober 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A029147
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2c0b575f-460c-4f32-b4e6-fe0e74761bae&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2029%20oktober%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21109, 28719, 30545, 32043, 29544, 23235, 29407, 17050, 31322, 25883, 24515, 29544, 33749, 32889, 33182

Inhoud


E-mailprocedure - verzoek om een kabinetsreactie te vragen op het vierde ECRI-rapport over Nederland (discriminatie en racisme)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 15 oktober 2013. Verzoek om kabinetsreactie te vragen op het vierde ECRI-rapport over Nederland (discriminatie en racisme) - 2013Z19802

Besluit: Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen het verzoek van het lid Yücel, dus op 17 oktober 2013 is om een kabinetsreactie op het ECRI-rapport gevraagd

E-mailprocedure - verzoek tot uitstel inbreng wetsvoorstel kindregelingen (33716)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 16 oktober 2013. Verzoek tot uitstel inbreng wetsvoorstel kindregelingen (33716) - 2013Z19876

Besluit: Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het verzoek tot uitstel van de inbreng verslag voor het wetsvoorstel kindregelingen. Dit betekent dat de inbrengtermijn wordt uitgesteld tot het moment dat er een gewijzigd voorstel wordt ingediend

E-mailprocedure - uitstel AO arbeidsmarktbeleid in verband met debat over akkoord tussen kabinet/coalitiepartijen

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 23 oktober 2013. Uitstel algemeen overleg arbeidsmarktbeleid in verband met debat over akkoord tussen kabinet/coalitiepartijen - 2013Z20357

Besluit: Er bestaat geen bezwaar tegen het uitstellen van het algemeen overleg tot na herfstreces. Het algemeen overleg is verplaatst naar 31 oktober van 10.00 -13.00 uur

Verzoek om hoorzitting over het systeem van verzuimbegeleiding, de privacy van zieke werknemers en de positie van de bedrijfsarts

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 28 oktober 2013.

Besluit: Via e-mailprocedure uit te nodigen organisaties en suggesties voor te bespreken thema's inventariserenRondvraagGeen agendapuntenAd-hoc besluitvorming

Evaluatie rapporteurschap Europees Witboek pensioenen

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 28 oktober 2013. Rapporteurschap pensioenen (verslaglegging) - 2013Z20530

Besluit: Doorgeleiding ter bespreking in de begeleidingsgroep rapporteur Europees witboek pensioenen ten behoeve van de volgende procedurevergadering van de vaste commissie SZW

Notitie - Laatste stand van zaken rondetafelgesprek Integratiebeleid

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, H.D. Smits - 25 oktober 2013. Rondetafelgesprek Integratiebeleid - 2013Z20444

Besluit: Ter informatie.

Verzoek aan minister van SZW om brief naar aanleiding van het aanvullend begrotingsakkoord

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. Heerma (CDA) - 23 oktober 2013. Verzoek aan minister van SZW om brief naar aanleiding van het aanvullend begrotingsakkoord - 2013Z20304

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om extra procedurevergadering op 5 november 2013 inzake planning van de WWB

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 17 oktober 2013. Verzoek om extra procedurevergadering op 5 november 2013 inzake planning van de WWB - 2013Z19978

Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken om planning van de WWB aan de Kamer toe te zenden

Verzoek verplaatsen algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid (7 november 2013)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 15 oktober 2013. Verzoek verplaatsen algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid (7 november 2013) - 2013Z19800

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Algemeen overleg wordt verplaatst naar 27 november 2013, 10.00-13.00 uur

Themabijeenkomsten commissies met ambassadeurs op 16 januari 2014.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 11 oktober 2013. Commissiebijeenkomsten met ambassadeurs op 16 januari 2014 - 2013Z19582

Besluit: Via een e-mailprocedure inventariseren welke leden aan een bijeenkomst met ambassadeurs wensen deel te nemen (minimum van 5 leden) en welke specifieke onderwerpen zij willen bespreken.

Begroting SZW 2014 (33 750 XV, nr. 1-2)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 11 oktober 2013. Begroting SZW 2014 (33 750 XV, nr. 1-2) - 2013Z19553

Besluit: Desgewenst betrokken bij de schriftelijke vragenronde voor de begroting SZW d.d. 17 oktober 201

Inbreng Interparlementaire conferentie over Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10-11 november 2013.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 25 oktober 2013. Inbreng Interparlementaire conferentie over Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10-11 november 2013 - 2013Z20452

Besluit: De commissie stemt in met de uitgangspunten voor de inbreng van uw voorzitter, met dien verstande dat daaraan nog enkele thema's zullen worden toegevoegd

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 oktober 2013. Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in het derde kwartaal van 2013 - 21109-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze rapportage bevat de stand van zaken per 1 oktober 2013 van de lopende implementatieprocessen van EU-regelgeving

Inspectierapport dienstverlening aan oudere bijstandsgerechtigden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 oktober 2013. Inspectierapport dienstverlening aan oudere bijstandsgerechtigden - 28719-82

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 11 december 2013. Europese aangelegenheden

Mogelijke alternatieven voor de huidige beoordeling van samenwonen door AOW-ers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 oktober 2013.

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 31 oktober 2013 te 14.00 uur
Noot: Staatssecretaris van SZW verzoeken te antwoorden vóór het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 november 201

Budgetten gebundelde uitkering 2013 en 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 oktober 2013. Budgetten gebundelde uitkering 2013 en 2014 - 30545-132

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 11 december 201

Rectificatie rapport Commissie UFR

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 oktober 2013. Rectificatie rapport Commissie UFR - 32043-174

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 november 201

Monitor Arbeidsmarkt september 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 oktober 2013. Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt september 2013 - 29544-478

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 31 oktober 2013. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reconstructie ontslagprocedure Sensire

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 21 oktober 2013. Verzoek om algemeen overleg te houden met minister van SZW en staatssecretaris van VWS over brief reconstructie ontslagvergunning Sensire, direct na herfstreces - 2013Z20223

Besluit: Verzoek honoreren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 oktober 2013. Reconstructie ontslagprocedure Sensire - 23235-106

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 7 november 2013, 20.00-22.00 uur
Noot: Een VAO naar aanleiding van het algemeen overleg op 11 september 2013 moet nog worden ingepland (na 2e overleg op 7 november 2013)Het lid Ulenbelt heeft verzocht om direct na het reces een algemeen overleg te voeren met de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS

Reactie op het artikel in het Financieele Dagblad over sociale zekerheid en migratie binnen de EU3

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2013. Reactie op het artikel in het Financieele Dagblad over sociale zekerheid en migratie binnen de EU - 29407-177

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie op 17 oktober 2013.

Voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 oktober 2013. Voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus - 17050-442

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie op 17 oktober 201

Uitbetaling kinderopvangtoeslag direct op rekening van kinderopvanginstelling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 oktober 2013. Uitbetaling kinderopvangtoeslag direct op rekening van kinderopvanginstelling - 31322-222

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang

Afschrift van de brief aan de Gemeente Súdwest Fryslân inzake peuterspeelzaal ’t Hinnepykje

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2013. Afschrift van de brief aan de Gemeente Súdwest Fryslân inzake peuterspeelzaal ’t Hinnepykje - 2013Z19662

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO over kinderopvang op 15 oktober 2013.
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Arbeidsomstandigheden Qatar

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 oktober 2013. Arbeidsomstandigheden Qatar - 25883-224

Besluit: Betrokken bij het algemeen over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 oktober 201

Reactie op verzoek van het lid Siderius over de kloof tussen arm en rijk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 oktober 2013. Reactie op verzoek van het lid Siderius over de kloof tussen arm en rijk - 24515-268

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW

Reactie op Zembla uitzending over privacygevoelige gegevens bij verzuim

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 oktober 2013. Reactie op Zembla uitzending over privacygevoelige gegevens bij verzuim - 29544-477

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over privacygevoelige gegevens bij verzuim
Noot: Algemeen overleg plannen na rondetafelgesprekZie ook agendapunt 29.

Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2013. Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90) - 33782-(R2016)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 november 2013 te 14.00 uur

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33749-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 september 2013. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343) - 33749

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 17 oktober 2013. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32889-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 9 september 2011

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding Ontwerpbesluit in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 oktober 2013. Aanbieding Ontwerpbesluit in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen - 33182-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 6 november 2013.
Noot: Het ontwerpbesluit wordt na afloop van een periode van vier weken voor advies voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 9 oktober 2013. Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid - 33770

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 21 november om 14.00 uur