Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 18 juni 2013

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A02746
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8e23275d-ff90-4c57-9858-d74505f1a55a&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20i.v.m.%20voorbereiding%20enqu%C3%AAtecommissie%20Fyra%20d.d.%2018%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Stappenplan ten behoeve van de instelling van een enquêtecommissie V250 / Fyra

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 7 juni 2013 Stappenplan ten behoeve van de instelling van een enquêtecommissie V250 / Fyra - 2013Z11545

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van de leden De Boer (VVD), Hoogland (PvdA), De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) om te besluiten tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel ten behoeve van een parlementaire enquête naar de problemen om en rond de V250 / Fyra

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 7 juni 2013 Voorstel van de leden De Boer (VVD), Hoogland (PvdA), De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) om te besluiten tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel ten behoeve van een parlementaire enquête naar de problemen om en rond de V250 / Fyra - 2013Z11544

Besluit: De Kamer voorstellen om een tijdelijke commissie in te stellen, ter voorbereiding van een parlementaire enquête over de Fyra. Het voorstel dat aan de Kamer wordt voorgelegd, zal worden vastgesteld tijdens de procedurevergadering d.d. 26 juni 2013. De fracties kunnen uiterlijk maandag 24 juni 2013 te 09.00 uur schriftelijk inbreng leveren ter aanvulling/aanscherping van het voorstel van de indieners van dit rondvraagpunt. De commissie spreekt de wens uit dat de tijdelijke commissie nog vóór het zomerreces opgericht wordt.