Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 5 juni 2013

Gepubliceerd: 5 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A02548
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb7323c3-6c8a-44a5-9493-511bc7e14a80&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20EZ%20op%205%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Stafnotitie betreffende het het Rondetafelgesprek Duurzame gewasbescherming op 19 juni 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 4 juni 2013 Voorstel genodigden rondetafelgesprek Duurzame gewasbescherming - 2013Z11164

Besluit: Het rondetafelgesprek wordt verlengd met een uur (van 14.30 tot 17.30 uur) en het blok 'Belangenorganisaties' wordt toegevoegd en de wijzigingen in blok 2 en 3 worden doorgevoerd.

Genetische modificatie legkippen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juni 2013 Genetische modificatie legkippen - 2013Z11172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie op 6 juni 2013 van 11.00 tot 14.00 uur.

Reactie op verzoek commissie over de Hoofdlijnennotitie Ecologische Hoofdstructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juni 2013 Reactie op verzoek commissie over de Hoofdlijnennotitie Ecologische Hoofdstructuur - 2013Z11132

Besluit: Het algemeen overleg EHS op 12 juni 2013 wordt verplaatst naar 2 juli 2013 van 19.00-22.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.M. Litjens (VVD) - 4 juni 2013 Verzoek van het lid Litjens het algemeen overleg EHS te verplaatsen naar een nader te bepalen datum voor het zomerreces - 2013Z11159

Besluit: Het algemeen overleg EHS van 12 juni 2013 wordt verplaatst naar 2 juli 2013 van 19.00 tot 22.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde van 2 juli 2013 van 19.00 tot 22.00 uur wordt verplaatst naar een datum na het zomerreces.

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen en de aangepaste aanbeveling onder de buitensporigtekortprocedure

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2013 Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen en de aangepaste aanbeveling onder de buitensporigtekortprocedure - 2013Z11066

Besluit: De vaste commissie voor Europese Zaken wordt verzocht de behandeling over te nemen.
Noot: De landenspecifieke aanbevelingen zijn tevens aan de orde bij het gesprek met Eurocommissaris Rehn (op 11/6), het AO Eurogroep/Ecofin (13/6), AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (12/6), AO Raad Algemene Zaken (20/6) en het nog te plannen plenaire debat Europese Raad d.d. 27-28 juni.