Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 4 juni 2013

Gepubliceerd: 4 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2013A02479
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4a72be8c-6bbf-4ab7-9b0d-c1f3199bc74e&title=Besluitenlijst%20EXTRA-procedureverg.%20cie.%20BuZa%20d.d.%204%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Vaststelling van lijst van uit te nodigen personen voor het rondetafelgesprek over besluit RBZ over sanctieregime Syrië

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 3 juni 2013 Groslijst uit te nodigen personen voor rondetafelgesprek Sanctieregime Syrië - 2013Z11039

Besluit: De lijst van uit te nodigen personen is vastgesteld.