Besluitenlijst van de constituerende vergadering en procedurevergadering van woensdag 19 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: contactgroep Frankrijk
Activiteitnummer: 2013A02443
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d70a79dc-6f1f-4f1d-ad19-6031e97fa668&title=Besluitenlijst%20constituerende%20vergadering%20en%20procedurevergadering%20d.d.%2019%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: