Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 28 mei 2013

Gepubliceerd: 29 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A02392
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2fd699aa-3507-4c4a-910e-f8708c428353&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20vc%20SZW%2028%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Minister van SZW verzoeken om brief over de uitkomst van het gesprek tussen de minister-president en de VNG over de uitvoering van het Sociaal Akkoord

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 28 mei 2013 Minister van SZW verzoeken om brief over de uitkomst van het gesprek tussen premier en VNG over het Sociaal Akkoord op 28 mei 2013 - 2013Z10502

Besluit: Verzoek honoreren

Minister van SZW en staatssecretaris V&J reactie vragen op artikel in de Volkskrant "Brussel: inperking vrij verkeer burgers onnodig"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) - 27 mei 2013 Minister van SZW en staatssecretaris V&J reactie vragen op artikel in de Volkskrant "Brussel: inperking vrij verkeer burgers onnodig" - 2013Z10385

Besluit: Verzoek honoreren

Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de Planningsbrief 2013 en het Sociaal Akkoord

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 mei 2013 Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de Planningsbrief 2013 en het Sociaal Akkoord - 2013Z10360

Besluit: Inventariseren uit te nodigen organisaties voor rondetafelgesprek over plannen rond WW, ontslag en flexibiliteit op 20 juni 2013
Noot: De commissie is voornemens in het kader van de uitwerking van het Sociaal Akkoord twee rondetafelgesprekken te organiseren over: • de ontwerp-participatiewet en de quotumregeling (hoofdlijnennotitie voorzien in laatste week van juni): na het zomerreces • de plannen rond WW, ontslag en flexibliteit (hoofdlijnen beschreven in de brief van de regering van 11 april (33566-15), wetgeving in najaar aan Kamer aangeboden): voor het zomerreces