Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van woensdag 22 mei 2013

Gepubliceerd: 22 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2013A02262
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9ab6209e-ae7f-45f4-8ccb-aeb523e090b1&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2022%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Rapporten van de Raad voor Zorg en Onderzoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 22 mei 2013 Rapporten van de Raad voor Zorg en Onderzoek - 2013Z10004

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om in het licht van de toezegging van het algemeen overleg Personeel d.d. 16 april 2013, om de rapporten van de Raad voor Zorg en Onderzoek (RZO) standaard naar de Kamer te sturen, de rapporten van de RZO van 2012 en 2013 aan de Kamer te doen toekomen.

Defensie beknibbelt op veteranen in nood

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 21 mei 2013 Defensie beknibbelt op veteranen in nood - 2013Z09852

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om binnen twee weken een reactie op het bericht 'Defensie beknibbelt op veteranen in nood' (Telegraaf, 17 mei) aan de Kamer te sturen en in deze reactie tevens te antwoorden op enkele aanvullende vragen van de commissie. Tevens wordt de minister verzocht om het onderzoek over PTSS gelijktijdig aan de Kamer te sturen. Na ontvangst van de reactie van de minister wordt de verdere behandeling van dit onderwerp bepaald.
Besluit: Via een e-mailprocedure (deadline: donderdag 23 mei om 10.00 uur) wordt aan de leden gelegenheid gegeven om nog enkele aanvullende vragen over het bericht 'Defensie beknibbelt op veteranen in nood' (Telegraaf, 17 mei) aan te leveren.