Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 mei 2013

Gepubliceerd: 15 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A01867
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d051595e-6bca-4eb2-b801-ea35de06c2d9&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2014%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24515, 30982, 32163, 33566, 33566, 29861, 26448, 29544, 29544, 29544

Inhoud


Minister van SZW verzoeken om reactie op onderzoek van Inspectie SZW in de hotelbranche

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 13 mei 2013 Minister van SZW verzoeken om reactie op onderzoek van Inspectie SZW in de hotelbranche - 2013Z09233

Besluit: Verzoek honoreren.

Staatssecretaris van SZW vragen mogelijke alternatieven voor de huidige beoordeling van samenwonen door AOW-ers te onderzoeken en Kamer daarover te informeren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 13 mei 2013 Staatssecretaris van SZW vragen mogelijke alternatieven voor de huidige beoordeling van samenwonen door AOW-ers te onderzoeken en Kamer daarover te informeren - 2013Z09219

Besluit: verzoek honoreren

Staatssecretaris van SZW verzoeken om afhandeling van veroordelingen van ZZP-ers die ten onrechte een strafblad hebben voor fraude met WW

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 13 mei 2013 Staatssecretaris van SZW verzoeken om afhandeling van veroordelingen van ZZP-ers die ten onrechte een strafblad hebben voor fraude met WW - 2013Z09216

Besluit: Verzoek honoreren

Pilot Parlement en Wetenschap - nieuwsbrief april 2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 27 april 2013 Pilot Parlement en Wetenschap - nieuwsbrief april 2013 - 2013Z09008

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-Voorstel: Richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 6 mei 2013 EU-Voorstel: Richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236) - 2013Z09044

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 juni 2013
Noot: • Betreft een prioritair voorstel. Nader behandelvoorstel volgt.

Reactie op een CBS-publicatie over armoede "Meer kinderen groeien op met kans op armoede" en op een het artikel "Het karige bestaan: een kwart eeuw armoede in Nederland"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 mei 2013 Reactie op een CBS-publicatie over armoede "Meer kinderen groeien op met kans op armoede" en op een het artikel "Het karige bestaan: een kwart eeuw armoede in Nederland" - 24515-256

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid
Noot: • Algemeen overleg plannen voor zomerreces

Beleidsdoorlichting Algemene Nabestaandenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 april 2013 Informatie over de toezending van een hoofdlijnenbrief over de Algemene Nabestaandenwet - 30982-11

Besluit: De commissie heeft besloten de staatsseceretaris vragen om een meer concrete planning van de toegezegde hoofdlijnenbrief

Verslag van een schriftelijk overleg over de concept ministeriële regeling over de overbruggingsregeling AOW (Kamerstuk 32163, nr. 32)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 april 2013 Antwoorden op vragen van de commissie over de concept ministeriële regeling over de overbruggingsregeling AOW - 32163-33

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de Kamer de planning van de ministeriële regeling toe te sturen regeling aan de Kamer toe te zenden voor de procedurevergadering van 21 mei 2013.

Planningsbrief mei 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 15 mei 2013 Verzoek om de Planningsbrief mei 2013 aan te houden tot de volgende procedurevergadering - 2013Z09394

Besluit: Verzoek honoreren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2013 Planningsbrief mei 2013 - 2013Z09253

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

102e Internationale Arbeidsconferentie 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2013 102e Internationale Arbeidsconferentie 2013 - 2013Z09234

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 23 mei 2013

Stages in het MBO door jongeren zonder verblijfstitel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2013 Stages in het MBO door jongeren zonder verblijfstitel - 2013Z09183

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 22 mei 2013

Afschaffing uitzonderingen musici en artiesten werknemersverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 mei 2013 Afschaffing uitzonderingen musici en artiesten werknemersverzekeringen - 2013Z09163

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op toezeggingen AO SUWI over ICT releaseplanning van UWV en over de rol van UWV bij arbeidsmigratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te organiseren algemeen overleg over SUWI-onderwerpen

Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg bij de Regeling van Werkzaamheden van 25 april 2013 over de activering van het quotum

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 april 2013 Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg bij de Regling van Werkzaamheden van 25 april 2013 over de activering van het quotum - 33566-39

Besluit: Desgewenst betrekken bij de nadere uitwerking van het Sociaal Akkoord

Reactie op de aangehouden motie van de leden Pechtold en Roemer (33566, nr. 19) over het quotum voor arbeidsgehandicapten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2013 Reactie op de aangehouden motie van de leden Pechtold en Roemer (Kamerstuk 33 566, nr. 19) over het quotum voor arbeidsgehandicapten - 33566-38

Besluit: Desgewenst betrekken bij de nadere uitwerking van het Sociaal Akkoord

Reactie op verzoek commissie op het bericht op www.rechtspraak.nl dat Sierafor werknemers mag ontslaan

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2013 Reactie op verzoek commissie op het bericht op www.rechtspraak.nl dat Sierafor werknemers mag ontslaan - 29861-34

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over arbeidsmigratie op 25 april 2013

Reactie op de Jaarbrief 2012 van de Nationale ombudsman over het UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2013 Reactie op de Jaarbrief 2012 van de Nationale ombudsman over het UWV - 26448-490

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te organiseren algemeen overleg over SUWI-onderwerpen

Kabinetsaanpak van de werkgelegenheid, in samenhang met de verplichting aan Europa om te rapporteren over een banenplan

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2013 Kabinetsaanpak van de werkgelegenheid, in samenhang met de verplichting aan Europa om te rapporteren over een banenplan - 29544-445

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 22 mei 2013
Noot: • Tevens betrokken bij het plenair debat van 25 april 2013 over het Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 mei 2013 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht - 33623

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 juni 2013 te 14:00 uur

Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2013 Antwoord vragen commissie over wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-446

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 maart 2013 Aanbieding wijziging van het Schattingsbesluit - 29544-440

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.