Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 mei 2013

Gepubliceerd: 16 mei 2013
Voortouwcommissie:
Activiteitnummer: 2013A01781
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f69388ee-261e-447d-8d49-3d4c1833ca47&title=Besluitenlijst%20delegatievergadering%20Noorwegen%2016%20mei%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Conceptprogramma werkbezoek Noorwegen

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken Noorwegen te Oslo - 13 mei 2013 Concept programma voor werkbezoek van vaste commissie voor Economische Zaken aan Noorwegen - 2013Z09264

Besluit: Het werkbezoek vindt definitief plaats van zondag 20 oktober tot en met woensdag 23 oktober 2013.
Besluit: Wegens afmelding van het lid Klever is er een plek in de delegatie vrijgevallen. Via een inventarisatie onder de leden zal worden nagegaan of er een ander lid is geinteresseerd in deelname, uiteraard passend binnen de delegatiesleutel zoals door het Presidium opgesteld voor de samenstelling van parlementaire delegaties.
Besluit: Het programma wordt als volgt aangevuld; vertrek op zondag 20 oktober 2013 rond 14.00 uur, op zondagavond vindt een gezamenlijk diner van de delegatie plaats om de laatst zaken door te spreken. De delegatie stelt het op prijs als zij tijdens de verschillende onderdelen van het programma, voor zover mogelijk, kan spreken met Nederlandse bedrijven en/of personen die in Noorwegen actief zijn.
Besluit: Op 27 juni 2013 vindt van 10.30 tot 11.00 uur de volgende delegatievergadering plaats. Kennismaking van de delegatie met de Noorse ambassadeur zal in oktober 2013 worden gepland.