Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 18 april 2013

Gepubliceerd: 18 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A01729
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b135a584-74fc-4adf-a90f-39f209f95860&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20commissie%20VWS%20d.d.%2018%20april%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Opdracht bevestiging onderzoek waarheidsvinding in de jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 4 april 2013 Opdracht bevestiging onderzoek waarheidsvinding in de jeugdzorg - 2013Z06699

Besluit: Het onderzoeksvoorstel/opzet wordt goedgekeurd (hamerstuk) door de commissie