Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 april 2013

Gepubliceerd: 16 april 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2013A01698
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=23583fa2-dada-4d69-b181-718926dd92cc&title=Besluitenlijst%20extra-procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2016%20april%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 15 april 2013 Hoorzitting Dolmatov - 2013Z07652

Besluit: De commissie is voornemens op woensdag 17 april 2013 een openbaar gesprek te voeren met de Inspectie voor Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het onderzoeksrapport.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 15 april 2013 Extra-procedurevergadering over Dolmatov - 2013Z07608

Besluit: Zie het bovenstaande besluit.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 april 2013 Onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam - 2013Z07572

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 april 2013 te 21.00 uur.
Besluit: De Kamer dient de antwoorden uiterlijk op 17 april 2013 te 18.00 uur te ontvangen.
Besluit: Het lid Van der Steur zal namens de commissie bij de regeling van werkzaamheden verzoeken een plenair debat te voeren over het onderzoek betreffende het overlijden van de heer Dolmatov in Detentiecentrum Rotterdam op donderdag 18 april in de ochtend met spreektijden van 6 minuten per fractie.